Nyheter  Onsdag 27. oktober 2021

Om tilskuddet for våren 2021

Lav utbetaling for vårsemesteret? Vi stimulerer høstens gjenoppbygging

Gjenoppbygging

Vårens utbetaling som dere nå har fått på konto er basert på de timene dere faktisk rapporterte. Det vil si kr 45 for timer uten lærer og kr 105 for timer med lærer. Totalt sett er det en kraftig redusering av timetall dette semesteret, noe som fører til at vi har mye mer tilskuddsmidler igjen til høstsemesteret enn vi pleier.

Nå når Norge prøver å komme tilbake til normalen, vil vi at dere skal være mest mulig motivert og stimulert til å komme i gang igjen som før. Vi legger ressursene våre på gjenoppbygging i høst og under Musikklivets uke lovet vi at alle skulle få ekstra tilskudd for høstsemesteret. Til utbetalingen rundt påske 2022 vil dere derfor motta de ekstra tilskuddsmidlene.

Vi vet hvor mye penger vi har å dele ut, men vi vet ikke hvor mange timer alle kommer til å rapportere. Derfor kan vi ikke nå si nøyaktig hvor mye dere kommer til å få, men lover at det vil bli en betydelig økning. Vi ser frem til å få inn rapportene fra alle lag for høstsemesteret 2021.

Les også: Den som hadde et band

Les også: Dyster statistikk