Nyheter  Mandag 4. januar 2021

Organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar

Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter. Aktiviteter utendørs kan gjennomføres dersom det holdes minst 1 meter avstand.

Regjeringen varslet 3. januar nye tiltak for å begrense ny økning i smitte. Disse gjelder i denne omgang fra 4. januar og frem til 18. januar. Dette er de viktigste punktene for det frivillige musikklivet:

  • Regjeringen anbefaler å utsette all organisert fritidsaktivitet og alle kulturarrangementer innendørs til etter 18. januar. Dette gjelder også aktiviteter som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter. Aktiviteter utendørskan fortsatt gjennomføres dersom det holdes minst 1 meter avstand.
  • Det er forbud mot å samle mer enn maksimalt ti personer på kulturarrangementer (konserter) innendørs der det ikke er fastmonterte seter. Der publikum sitter i fastmonterte seter er fortsatt begrensningen 200 personer utover de som står for arrangementet.
  • Det er forbud mot å samle mer enn maksimalt fem personer i private sammenkomster utenfor eget hjem, men barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan fortsatt møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

De forskriftsfestede tiltakene (forbudene) er tatt inn i covid-19-forskriften med ikrafttredelse 4. januar. Tiltakene gjelder for hele landet.

Les mer om de nye tiltakene på regjeringen.no

I de første ukene av 2021 vil det være forsterkede smitteverntiltak fra myndighetene. Det er regjeringens anbefaling at all organisert fritidsaktivitet avventes til etter 18. januar.

Helsemyndighetene frykter at ekstra smittespredning de første ukene av det nye året kan føre til at situasjonen kommer ut av kontroll. Selv om det fortsatt er mulig å gjennomføre musikkøvelser hvis situasjonen lokalt tillater det, er det likevel fornuftig å avvente videre aktivitet nå i påvente av ny innsikt over smitteutviklingen etter jule- og nyttårsfeiringen.

Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre dere er helt trygge på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og at den kan utøves i samsvar med anbefalingene.