Nyheter  Torsdag 13. desember 2018

Seminar - Tilrettelagt musikkundervisning

Buskerud musikkråd/ Musikkens studieforbund inviterer til seminar den 10. november for alle som jobber med musikkgrupper som har deltakere med psykisk utviklingshemming.

Sted: Union Scene, Drammen
Dato: 10. november 2018
Klokkeslett: 12.00-18.00
Deltakeravgift: Kr 200 (inkluderer lunsj)

Program
12.00: Velkommen, innledning
12.30: Metodikk. Bruk av instrumenter og effekter i tilrettelagt opplæringv/ Christian Gathe og Lars Tingelstad, Dissimilis
14.00: Lunsj og minikonsert
15.00: Funksjonelt samspill / Arrangeringv/ Ola Skaare
16.30: Instruktørens rolle i tilrettelagt opplæringv/ Ola Skaare - Diskusjon og erfaringsutvekslinger
17.30: Egnede musikklokaler og tilretteleggingstilskudd (valgfri seanse)v/ Buskerud musikkråd.
18.00Ferdig

Seminaret er støttet av Buskerud fylkeskommune