Nyheter  Mandag 11. januar 2021

Vi møtte helsemyndighetene

Torsdag 7. januar møtte Norsk musikkråds smitteverngruppe representanter fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Kulturdepartementet. Temaet for møtet var økt dialog rundt smitteverntiltak som berører våre medlemsorganisasjoner.

Målet med møtet var å styrke dialogen og forståelsen for hvordan smitteverntiltakene virker, og hvilke utfordringer de gir på vårt felt. Foranledningen til møtet var et brev organisasjonene sendte i forbindelse med innstrammingene som kom før jul i fjor. Der etterlyste smitteverngruppen dialog i forkant av nye tiltak for blant annet å kunne sikre at tiltakene som settes i verk både er hensiktsmessige og greie og forholde seg til.

Helsedirektør Bjørn Guldvog framhevet musikkens betydning for folkehelsen, og lovde at de skal se på hvordan de kan imøtekomme forventningene organisasjonene la fram på en god måte.

Etter møtet var generalsekretær i Norsk musikkråd, Bjarne Dæhli, godt fornøyd med responsen fra helsemyndighetene.
- Det er et gjensidig ønske fra alle parter om å styrke dialogen når nye forskrifter og råd skal utarbeides. Så er det selvsagt hyggelig å registrere at myndighetene sier smittevernarbeidet, og de rådene vi har gitt våre medlemmer har vært bra, og at de setter pris på det arbeidet vi har gjort så langt.