Nyheter  Tirsdag 21. februar 2023

Styre- og ansattsamling Buskerud musikkråd

Buskerud musikkrad ansatte og styret

Buskerud musikkråd ansatte og styret 2022-2024. Tore Narverud (styremedlem) var ikke til stede da bildet ble tatt

Fredag 17. februar og lørdag 18. februar gjennomførte Buskerud musikkråd styre- og ansattseminar på Sundvolden Hotell i Ringerike kommune.

Dette var en hyggelig samling hvor nyansatte fikk møte styret og presentert sine arbeidsområder. Nåværende strategi- og handlingsplan ble evaluert på måloppnåelse, og nye spennende prosjekter og satsningsområder for 2023 ble diskutert. Det var veldig fint med en fysisk samling etter år med mange teamsmøter, og det ble skravling, god mat, dansing og til og med allsang og flott musikk på Kraviklyre etter middagen. (Kraviklyre er Norges eldste strengeinstrument og kommer originalt fra Numedal i Buskerud.)

På bildet fra venstre bakerst:
Erik Sæther (akustikkrådgiver), Jonas Karlsen (koordinator UKM Buskerud), Wenche Tømmervik (styremedlem), Arild Bakke Hansen (styreleder), Lillian Iren Bjerke (nestleder styret), Christin Bastiansen (fagkonsulent)

På bildet fra venstre foran:
Åshild Wetterhus (styremedlem), Elisabeth Bjørke Knudsen (daglig leder), Kjellfred Dekko (varamedlem)