Nyheter  Onsdag 2. november 2022

Våren 2022: Mer enn en dobling fra i fjor

Selv om antall timer med opplæring dobler seg, er musikklivet fortsatt ikke helt tilbake på samme nivå som før koronapandemien.

Ovelse ute var
Tabell1

Gledelig økning

Våren 2021 ga oss et historisk lavt antall rapporterte opplæringstimer. Den største og viktigste årsaken til dette var naturligvis koronapandemien som, med ulike varianter og smittebølger, satte en stopper for mye av opplæringen i musikklag gjennom hele det første halvåret. 2022 startet også med koronarestriksjoner, men aktiviteten tok seg raskt opp da disse ble opphevet i februar.

– Totalt ble det gjennomført 138 324 opplæringstimer det første halvåret, som er mer enn dobbelt så mange som våren året før, det er en gledelig økning, sier Ludvig Claeson, Musikkens studieforbunds generalsekretær

– Det er også betydelig mer enn våren 2020 da den første nedstengningen kom, men fortsatt litt under det siste «normalåret» 2019.

Vi tror at med et helt semester uten restriksjoner vil nivået kunne nå gamle høyder.

Ludvig Claeson, generalsekretær, Musikkens studieforbund

Tabell2

Stor økning i antall deltakere

Det er ikke bare antallet timer som har økt. Det har også antallet personer som har tatt del i aktivitetene – fra i underkant av 20 000 i fjor vår til nesten dobbelt så mange våren 2022. Claeson forteller at nesten alle sjangre, blant annet korsang, storband og korps viser den samme økningen i antall deltakere.

– Det ser med andre ord ut til at musikkfrivilligheten er på god vei tilbake til gammelt aktivitetsnivå, selv om det fortsatt er en liten vei å gå.

Spørsmålet, som vi ikke får svar på før vi har hatt et helt semester uten restriksjoner, er om vi kommer tilbake til nivået før pandemien.

– Av vårsemesterets 24 uker var hele januar, omtrent 18% av semesteret preget av restriksjoner som gjorde det vanskelig å gjennomføre øvelser.


Les også: Storbandene våknet fra pandemi-dvalen

Les også: Norges korforbund: Korene synger igjen!

Les også: Band tilbake på gammelt aktivitetsnivå, og vel så det.