Nyheter  Onsdag 14. desember 2022

Viken åpner sine videregående skoler

Fylkestinget vedtok 14. desember å åpne sine videregående skoler for frivilligheten. Akershus musikkråd har vært meget aktiv i arbeidet for å åpne de videregående skolene, og er spesielt fornøyd med at skolene nå er åpne til kl 22.00, og at skolen kan brukes også i helger og skoleferier. Dette betyr at voksne musikkgrupper og andre frivillige lag og foreninger kan bruke skolene til øvinger og seminarer. VI KLAPPER FOR VIKEN FYLKESTING !!

Adobe Stock 398316008 smal

Les mer om saken her

Fra 1. januar 2023 kan alle musikklag nå bruke fylkeskommunens videregående skoler gratis til øving og opplæring fram til kl 22.00 på hverdager, og også i helger og skoleferier.

Viken fylkesting vedtok 14. desember et nytt utlånsreglement for sine videregående skoler, et langt skritt framover for å kunne bruke skolene til beste for lokalmiljøet. Øvelsene må være godkjent som voksenopplæringstiltak for å kunne låne skolene gratis - og det gjelder jo del aller fleste øvelser for musikklag som er med i musikkråd-systemet. Ellers skal det betales for renhold. Korøvelser, korpsøvelser øvelser i storband mm omfattes av bestemmelsen.

- Dette er en skikkelig julegave fra Fylkestinget, takk for en meget fin sak og et godt reglement, sier daglig leder Jon G. Olsen i Akershus musikkråd. - Vi er spesielt glade for at vi er blitt hørt når det gjelder åpningstid helt til kl 22.00 og bruk av lokalene i helger, f.eks. til seminarvirksomhet.

Det er også viktig at det er satt av ekstra midler på fylkesbudsjettet for å kompensere skolene for sine merutgifter - dette sikrer en god praktisering av reglementet. Fylkestinget ba også om at reglementet skal evalueres i løpet av året, slik at man får erfering med hvorda de nye retningslinjene fungerer for de frivillige organisasjonene.

Les mer her