Nyheter  Torsdag 22. april 2021

Ingen lettelser for 17. mai

Årets 17. mai må gjennomføres i tråd med nasjonale og lokale regler og anbefalinger. Det betyr at nasjonaldagen blir musikkløs i flere kommuner.

Det blir ingen endringer i smittevernanbefalinger og -regler under årets nasjonaldag. Dermed må 17. mai-feiringen gjennomføres i tråd med gjeldende nasjonale og lokale smitteverntiltak.

17. mai-tog, annonserte taler, leker, kransenedleggelser og lignende er omfattet av reglene om arrangement i covid-19-forskriften. Det betyr at kommuner uten arrangementsforbud kan gjennomføre 17. mai-tog med gjeldende antallsbegrensninger. For andre kommuner, som for eksempel Oslo, vil ikke dette være mulig.

– Nasjonaldagen vil bli annerledes, også for kor og korps. Vi har nemlig ikke fått øvd i vår. Det som skjer resten av året, er det som gjør at vi kan stille opp på 17. mai, sier styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

I kommuner der det ikke er mulig med arrangementer grunnet smittesituasjonen, kan musikklag som normalt øver sammen fremføre musikk eller marsjere i gatene uten publikum og uten at det annonseres på forhånd. Da unngår man store ansamlinger av publikum.

Dette kom frem fra Kulturministerens på regjeringens pressekonferanse om 17. mai:

– Der det ikke er lov å holde arrangement, vil korps likevel kunne spille for innbyggerne på uannonserte opptredener, såkalt «pop-ups», så det ikke samles mange mennesker, forklarte Abid Raja.

Myndighetene understreker at kor- og korpsøvelser i forkant av nasjonaldagen må følge nasjonale eller lokale anbefalinger for organiserte fritidsaktiviteter.

Kulturministeren oppfordret også til en nasjonal allsang av «Ja, vi elsker» umiddelbart etter saluttene fra festningsverkene klokka 12.

Bekymret for neste års nasjonaldag

Det vil være trist med en 17. mai uten musikk, men det vil også være en naturlig konsekvens av det året vi har lagt bak oss. Norsk musikkråd håper at korene og korpsene som selv ønsker det, deltar på arrangementer i de kommunene det er tillatt.

– Vi lover å gjøre vårt beste, men da må vi også be regjeringen om å gjøre det mulig for oss å øve sammen igjen, fulltallig i koret og korpset - så snart som mulig. Når det har vært stans i aktivitetene så lenge som det har vært nå, har vi mistet utøvere og musikanter for hver dag som har gått, fortsetter Borgundvaag.

Han forklarer at vi nå må se fremover, og planlegge for hvordan vi skal gjenreise musikkfrivilligheten. For å få til dette trenger vi drahjelp fra myndighetene.

– Når regjeringen skal lage en gjenåpningsplan for breddeidretten, må kor, korps, orkestre og resten av musikkfrivilligheten samtidig få gjenoppta sine ordinære aktiviteter. Det haster, for det står om vi skal ha musikk på 17. mai i de årene som kommer etter dette, avslutter han.

Les mer (regjeringen.no)

Helsedirektoratet - Covid-19 oppdrag 417 B (tilleggsoppdrag) fra HOD - 17. mai (utdrag):

  • 17.mai-tog anses som et arrangement, og må følge de gjeldende nasjonale og eventuelle lokalearrangementsbestemmelser med hensyn til antall personer som kan delta, avstand mellom personer (minst én meter), registrering av deltagere osv.
  • I områder som ikke har forbud mot arrangementer kan det gjennomføres 17. mai-tog. Det bør da begrenses til deltakere innen samme lokalsamfunn/nærmiljø som for eksempel den enkelte skole.
  • Korpsøvelser kan gjennomføres uten å komme innunder arrangementsdefinisjonen. I kommuner der det ikke er tillatt med arrangementer, kan korps og kor som normalt øver sammen fremføre musikk eller marsjere igatene uten at det annonseres på forhånd slik at man unngår ansamlinger av publikum, i tråd med covid-19 forskriften § 13 bokstav b. Kor eller korps med barn kan ha med et nødvendig antall voksne tilretteleggere.
  • For kor- og korpsøvelser i forkant av 17.mai må de gjeldende nasjonale eller lokale bestemmelser og anbefalinger for organiserte fritidsaktiviteter følges.
  • Det vises til råd for musikkøvelser i Norsk musikkråds smittevernveileder.
  • Kommunen bør oppfordre befolkningen til å se 17.mai-toget fra egen hage/balkong, og hvis nødvendig, iverksette tiltak for å hindre at mange mennesker samles langs togruten.
  • På steder der det er tradisjon og mulighet for å ha «tog» med kjøretøy (privatbiler, traktorer mv). Dette er akseptabelt så lenge det holdes anbefalt avstand. Vurdering av sikkerhet overlates til politiet.