Nyheter  Onsdag 24. mars 2021

Slik fordeles 15,3 millioner

Studieforbundenes tilskudd til opplæring går direkte til musikklag i små og store kommuner. Vi dekker 304 av landets 356 kommuner og alle landets fylker. Fra Longyearbyen i nord til Lindesnes i sør, fra Austrheim i vest til Vardø i øst.

Dette viser at over hele landet har det vært musikkopplæring også i 2020. Men den har vært svært redusert. Allikevel er det imponerende at det høsten 2020 faktisk ble gjennomført hele 94 617 timer med opplæring i det frivillige musikklivet. Dette betyr på ene siden at nesten hver 3. time har blitt avlyst i 2020, men også at over 2/3 av aktiviteten faktisk ble gjennomført.

Les om hvordan vi kompenserte - Utbetaling høst - Vi kompenserer

Sånn fordeler utbetalingene seg:

Kor 8,5 millioner
Band 1,6 millioner
Musikk i fengsel og frihet 1,4 millioner
Orkester 708 604 kr
Storband 683 053 kr
Trekkspillklubber 622 480 kr
Dissimillis-grupper 729 586 kr
Korps 483 454 kr
Spele- og danselag 322 759 kr

Fylke Opplæringstilskudd Tilretteleggingstilskudd Samlet utbetaling
Agder 535 434 36 200 571 634
Innlandet 1 099 891 23 000 1 122 891
Møre og Romsdal 716 238 0 716 238
Nordland 744 004 400 744 444
Oslo 2 255 416 30 267 2 285 683
Rogaland 843 414 58 914 903 078
Vestfold og Telemark 1 331 372 172 944 1 504 316
Troms og Finnmark 812 450 29 218 841 668
Trøndelag 1 672 500 7 750 1 680 250
Vestland 2 036 714 20 753 2 057 287
Viken 2 691 511 232 350 2 923 861