Nyheter  Onsdag 24. mars 2021

Slik fordeles 15,3 millioner

Studieforbundenes tilskudd til opplæring går direkte til musikklag i små og store kommuner. Vi dekker 304 av landets 356 kommuner og alle landets fylker. Fra Longyearbyen i nord til Lindesnes i sør, fra Austrheim i vest til Vardø i øst.

Dette viser at over hele landet har det vært musikkopplæring også i 2020. Men den har vært svært redusert. Allikevel er det imponerende at det høsten 2020 faktisk ble gjennomført hele 94 617 timer med opplæring i det frivillige musikklivet. Dette betyr på ene siden at nesten hver 3. time har blitt avlyst i 2020, men også at over 2/3 av aktiviteten faktisk ble gjennomført.

Les om hvordan vi kompenserte - Utbetaling høst - Vi kompenserer

Sånn fordeler utbetalingene seg:

Kor 8,5 millioner
Band 1,6 millioner
Musikk i fengsel og frihet 1,4 millioner
Orkester 708 604 kr
Storband 683 053 kr
Trekkspillklubber 622 480 kr
Dissimillis-grupper 729 586 kr
Korps 483 454 kr
Spele- og danselag 322 759 kr

Fylke Opplæringstilskudd Tilretteleggingstilskudd Samlet utbetaling

Agder

535 434

36 200

571 634

Innlandet

1 099 891

23 000

1 122 891

Møre og Romsdal

716 238

0

716 238

Nordland

744 004

400

744 444

Oslo

2 255 416

30 267

2 285 683

Rogaland

843 414

58 914

903 078

Vestfold og Telemark

1 331 372

172 944

1 504 316

Troms og Finnmark

812 450

29 218

841 668

Trøndelag

1 672 500

7 750

1 680 250

Vestland

2 036 714

20 753

2 057 287

Viken

2 691 511

232 350

2 923 861