Nyheter  Onsdag 24. mars 2021

Utbetaling høst - Vi kompenserer

Vi vet hvor mange som nå sliter med å få økonomien til å gå opp når situasjonen er som den er. Derfor er vi glade for at vi også for høst-semesteret kan betale ut kompensasjon for alt som ble avlyst høsten 2020.

Kursadmin og MGP

Selv MGP kunne ikke nytes uten litt Kursadmin på si når kompensasjon skulle hastebehandles

Høsten var preget av både lettelser og innstramminger. Etter en sommer med lite smitte så utsiktene lyse ut for oppstarten av høstsemesteret. Samtidig begynte vi å jobbe med måter å beregne, fordele og innvilge ekstraordinære tilskudd som kompensasjon for tapte timer for våren.

Da så vi for oss at dette var en engangsforeteelse og vi mobiliserte hele apparatet vårt av saksbehandlere i fylkesmusikkrådene for å gjøre en skikkelig dugnad og en engangsinnsats for noe som vårt datasystem ikke er beregnet på. Vi måtte:

åpne søknad,

legge inn søknad om ekstra beløp,

godkjenne,

lukke søknad,

sende tilbake til «utbetalingskø»

Dette måtte gjøres med hele 1660 søknader.

Ny kompensasjon

Når det utover høsten gikk opp for oss at det ville være mange lag som igjen ville miste tilskudd som de var helt avhengige av skjønte vi at det ikke var annen utvei enn å gjøre dette igjen også for høstsemesteret, men denne gangen var vi bedre forberedt.

Som vi skrev i desember: kompensasjonen er basert på at alle som fikk gjennomført minstekravet til opplæringsaktivitet høsten 2020, skulle få en noenlunde lik sum som de fikk for høsten 2019. Disse dataene ble sidestilt i et regneark og kompensasjonsbeløpene ble beregnet automatisk.

Med tanke på at hele denne prosessen har tatt sin tid er det ekstra gledelig at vi nå kan utbetale tilskuddene to uker tidligere enn normalt.

Nedenfor: Et lykkelig øyeblikk når formlene i regnearket fungerer og kompensasjon på 2600 oppføringer regnes ut automatisk.

Kompensasjon stillbilde
Spill av video