Bandmønstring 2017

Den 12. november ble Bandmønstring 2017 avholdt på Union Scene i Drammen.

Bandmønstring

Søndag 12. november braker det på nytt løs med Bandmønstring på Union Scene.


Tildelinger til Buskerud fra KOMP 2017

Her i Buskerud har vi mange spennende prosjekter, samlinger og solide, kreative og aktive arrangører på musikkfeltet. I årets tildeling av nasjonale KOMP midler fikk vårt fylke en god andel av disse midlene.

Ønsker laget ditt å søke VO-midler for våren? Ta kontakt!

Voksenopplæringsmidler kommer godt med for kor, korps, band og andre frivillige lag som har ukentlige øvinger. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å søke midler for ditt lag!

Prosjekter

UKM - Ungdommens kulturmønstring

Det er Buskerud musikkråd som er fylkesansvarlig for UKM i Buskerud

The BandGathering

BMR arrangerer en bandworkshop for unge lovende band med profesjonelle instruktører og stor konsert på Union scene.

Bandmønstring

BMR arrangerer mønstring for Buskeruds mange band for psykisk utviklingshemmede.

Tilskudd

Buskerud musikkråd fordeler voksenopplæringstilskudd, og gir veiledning i andres tilskuddsordninger.

Voksenopplæringstilskudd

BMR fordeler tilskudd til voksenopplæring i musikklivet, og hjelper også medlemmene med å søke om tilskudd.

FRIFOND-tilskudd

BMR bistår uorganiserte musikkgrupper med ungdom å søke om Frifond-tilskudd.

Musikkutstyrsordningen

BMR veileder band, folkemusikkgruppper, jazzgrupper og andre grupper innen rytmisk musikk å søke om tilskudd.

KOMP - for rytmisk musikk

BMR hjelper band og andre grupper innen rytmisk musikk med søknader til opplæring.

Kontakt oss

Buskerud musikkråd
Telefon: 476 10 999
E-post: buskerud@musikk.no

Grønland 60
3045 Drammen