Kulturplaner i kommunene i Vestland

Det frivillige musikklivet trenger gode planer for kultur. Vestland musikkråd har i 2019 gjennomført en spørreundersøkelse for å finne ut litt mer om eksisterende planverk som omhandler det frivillige musikklivet i kommunene i Vestland.

Vestland musikkråd jobber for å bedre musikklivets rammevilkår, og ønsker samtidig å være en god støttespiller for kommunens kulturarbeidere. Vi mener at gode planer er viktig for å sikre forutsigbarhet og et godt aktivitetsnivå, og i tråd med vårt handlingsprogram for perioden ønsket vi å skaffe oss mer kunnskap om dette området: Har kommunen egen kulturplan? Hva med frivillighetsplan? Finnes det en plan for eksisterende kulturarenaer? Hvordan kan vi hjelpe kommuner som er i en prosess?

Vi har på denne siden samlet resultatet samt lagt til egne funn fra kommunenes nettsider. I de fleste kommunene som ikke har egne kulturplaner er det frivillige nevnt i samfunnsdelen av kommuneplanen som er det overordnede styringsdokumentet i kommunen. Det kan også ligge noe under oppvekst, under helse og under idrett og friluftsliv.

(Siden vil oppdateres etterhvert som vi får samlet flere data.)

KOMMUNAL PLANPROSESS

Kommuner som er i en planprosess kan finne nyttige tips i disse to veilederne:

Kommunedelplan for kultur er regulert av plan- og bygningsloven. Les mer om kommunale planer her (lenke kommer).

OVERSIKT OVER KJENTE PLANER I VESTLAND (alfabetisk)

Tekst som er understreket er lenker som kan trykkes på.
Mangler planer fra din kommune? Ta kontakt.
Kommuner som er i en sammenslåingsprosess er merket med stjerne*.

ASKVOLL

Funn fra kommunen sin nettside:
Kultur er omtalt i Kommuneplan for Askvoll 2011 – 2022 - samfunnsdel.
Frivilligheten er omtalt i samme plan, den er også nevnt i Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-2021


ASKØY

Kommunedelplan for kultur 2012-2023
Frivillighetsplan 2017-2021

Kulturarenaer er omtalt i delplan for kultur og idrett

AURLAND


AUSTRHEIM


AUSTEVOLL

Frivilligheten er omtalt i planprogram for Kommuneplanen, Samfunnsdel 2013-2024, overordna plan for eldre.
Plan for kulturbygg 2015-2017
.

BALESTRAND *

Funn fra kommunes nettside:
Fritid og frivillighet nevnt: Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Balestrand kommune

* Balestrand, Leikanger og Sogndal kommuner blir til Sogndal fra 2020

BERGEN

Kulturstrategi for Bergen 2015-2025
Amatørkulturplan 2018-2027
Plan for frivillighe
t skal revideres i 2020.
Bergen har en egen Kulturarenaplan.


BREMANGER

Frivilligheten er omtalt i helse sine planverk, Folkehelseoversiktsdokument 2017.
Kulturarenaer er omtalt både i samfunnsdelen, og plan for fysisk aktivitet 2017-2020


BØMLO

Funn fra kommunens nettside:
Kultur og kulturarenaer er omtalt iKommuneplan, samfunnsdelen 2013-2025


EID *

Trykk her for Frivillighetsplan
I forbindelse med sammenslåing av Eid og Selje til Stad kommune fra 2020 vil kulturbygg og andre kulturrelaterte tema kartlegges.

* Eid og Selje kommuner blir Stad kommune fra 2020.


EIDFJORD

Funn fra kommunens nettside:
Kultur, frivillighet og arenaer er omtalt i Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027.

ETNE

Arbeid med ny kulturplan er påbegynt.
Kultur og fritid er omtalt i samfunnsdelen av kommuneplanen


FEDJE


FITJAR

Arbeid med kulturplan er påbegynt.
Kommuneplan, samfunnsdel, skal rulleres (2020-2040)

FJELL


FJALER

Frivillighet: Se samfunnsdelen av kommuneplanen.
Idrettsarenaer og nærmiljøanlegg er også omtalt i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (samme lenke som over).

FLORA *

Kulturplanen ligger som del av kommuneplanen sin samfunnsdel 2018-2020 (2028)
Frivilligheten er omtalt i samme samfunnsdel (lenke over).
Kulturarenaer er omtalt i samme plan (over).

* Flora og Vågsøy kommuner blir Kinn kommune fra 2020.

FUSA *

Kulturplan er påbegynt, ferdigstilles etter at sammenslåing med Os er gjennomført og nye planstrategier er på plass.
Frivilligheten er omtalt i samfunnsdelen til kommuneplan 2011-2023
Gjeldende arenaplan ligger her, kulturarenaer vil også bli del av den kommende kulturplanen.

* Os og Fusa kommuner blir Bjørnafjorden kommune fra 2020.

FØRDE *

Funn fra kommunen sin nettside:
Kommunedelplan for kultur 2013-2020.
Frivillighet og kulturarenaer er omtalt i denne.

* Førde, Gaular, Jølster og Naustdal kommuner blir Sunnfjord kommune fra 2020.

GAULAR *

Frivilligheten er omtalt i "Leve heile livet"- kvalitetsreforma.

* Førde, Gaular, Jølster og Naustdal kommuner blir Sunnfjord kommune fra 2020.

GLOPPEN

Frivilligheten er omtalt i kommuneplanen sin samfunnsdel 2018-2030.
Kulturarenaer er omtalt samme sted.

GRANVIN *

Funn fra kommunen sin nettside:
Kommuneplanens samfunnsdel 2005-2017 nevner kultur og frivilligheten. Planen blir ikke rullert grunnet arbeid med nye kommuneplan etter sammenslåing, finner vi i den kommunale planstrategien 2017-2020.

* Granvin og Voss kommuner blir Voss kommune fra 2020.

GULEN

Frivilligheten er omtalt i Kommuneplan, samfunnsdel 2012-2024, og i Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2022.
Kulturbygg er også omtalt i Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2022

HORNINDAL

HYLLESTAD

Kulturarenaer er omtalt i Kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 2016-2019.


HØYANGER

Funn fra kommunen sin nettside:
Kultur og frivillighet er omtalt i Samfunnsdel 2019 - 2031
Samfunnsdel 2019 - 2031
er i skrivende stund ute på høring.


JONDAL *

Kulturplan er foreslått utarbeidet etter sammenslåing med Odda kommune og Ullensvang herad.
Trykk her for Frivillighetsplan.

* Jondal, Odda og Ullensvang kommuner blir Ullensvang kommune fra 2020.

JØLSTER

Funn fra kommunen sin nettside:
Kultur og frivillighet er omtalt i Kommuneplanen sin samfunnsdel 2013-2025

* Førde, Gaular, Jølster og Naustdal kommuner blir Sunnfjord kommune fra 2020.

KVAM

Funn fra kommunens nettside:
Frivillighet er omtalt i Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2027

KVINNHERAD

Frivillighetsplan er under utarbeidelse.
Ny Kommuneplan, samfunnsdel plan, er på høring ut oktober 2019.
Kommuneplan, samfunnsdel 2000 - 2010


LEIKANGER *

Funn fra kommunens nettside:
Kultur og fritid: Kommuneplan, samfunnsdel 2015-2026

* Balestrand, Leikanger og Sogndal kommuner blir til Sogndal fra 2020


LINDÅS *

Funn fra kommunens nettside:
Kulturplan 2010-2020

* Lindås, Meland og Radøy kommuner blir Alver kommune fra 2020.

LUSTER

Arbeid med kulturplan påbegynt, forventet ferdigstillet 2020.
Frivilligheten er omtalt i Kommuneplanen og Kommunal plan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
Trykk her for Plan for kulturarenaer.

LÆRDAL

Kulturplan 2016-2020
Frivilligheten er omtalt i kulturplanen.
Kulturarenaer er også omtalt i kulturplanen.

MASFJORDEN

Kultur og frivillighet er omtalt i Kommunedelplan for oppvekst 2014-2026 og i Handlingsdelen.
Kulturarenaer er omtalt i Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

MELAND *

Kulturplan vil bli utarbeidet etter sammenslåingen med Radøy og Lindås til Alver kommune.
Her ligger kommunens Frivillighetsplan
Kulturarenaer er omtalt i samfunnsdelen av kommuneplanen.

* Lindås, Meland og Radøy kommuner blir Alver kommune fra 2020.


MODALEN

Kulturplan under utarbeidelse, forventes ferdigstilt november 2019.
Frivilligplan
Kulturareaner er omtalt i den kommende kulturplanen.

NAUSTDAL *

Kommunedelplan for kultur 2012 - 2015
Kulturarenaer omtalt i kulturplanen.

* Førde, Gaular, Jølster og Naustdal kommuner blir Sunnfjord kommune fra 2020.

ODDA *

Funn fra kommunens nettside:
Kultur og frivillighet er nevnt i Kommuneplan, samfunnsdelen 2013-2025.

* Jondal, Odda og Ullensvang kommuner blir Ullensvang kommune fra 2020.


OS *

Kultur, frivillighet og kulturarenaer er omtalt i kommuneplan, samfunnsdel 2015-2027.
Arbeid med ny kulturplan er påbegynt, fremdrift avhenger av prosessen med kommunereform.
Kulturarenaer vil bli omtalt i kommende kulturplan.

* Os og Fusa kommuner blir Bjørnafjorden kommune fra 2020.

OSTERØY

Ny kulturplan inngår i ny oppvekstplan som skal på høring i 2020.
Frivilligheten blir også omtalt i denne.

RADØY

Kulturplan 2011-2020
Frivilligheten er omtalt i kulturplanen.
Kulturarenaer er også omtalt i kulturplanen.

* Lindås, Meland og Radøy kommuner blir Alver kommune fra 2020.

SAMNANGER

Kulturplan 2009-2013 (2020)
Frivilligheten er omtalt i andre planer. Kommunen er godt i gang med å utarbeide en Frivilligerklæring.
Kulturarenaer er omtalt i kulturplan (over), og i Kulturminneplan.

SELJE *

Funn fra kommunens nettside:
Kultur og frivillighet er nevnt i Kommuneplanen, samfunnsdelen 2015-2027

* Eid og Selje kommuner blir Stad kommune fra 2020.

SOGNDAL *

Funn fra kommunen sin nettside:
Kultur og frivillighet er nevnt i Kommuneplan - Samfunnsdel 2010-2022.

* Balestrand, Leikanger og Sogndal kommuner blir til Sogndal fra 2020

SOLUND

Arbeid med kulturplan er påbegynt, ferdigstilles medio 2020.
Frivilligheten er omtalt i Samfunnsdel av Kommuneplan 2008-2020, og i Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2019

STORD

Arbeid med ny kulturplan er påbegynt, planlagt klar i 2020-21.
Frivilligheten vil bli omtalt i denne.
Kulturarenaer er omtalt i kommuneplan under idrett.

STRYN

Kommunedelplan for kultur er under revisjon.
Frivilligheten er omtalt i vedtatt kommunedelplan for kultur 2013-2016.

SUND *

Kommundelplan for kultur for Sund 2012-2022
Frivilligheten er omtalt i kulturplanen
Kulturarenaer kan bookes via portalen Aktiv kommune/Aktiv i Vest, ny portal sammen med Fjell og Øygarden, trykk her.

* Fjell, Sund og Øygarden kommuner blir Øygarden kommune fra 2020.

SVEIO

Kulturplan fra 2014 planlegges rullert i 2020.
Frivillighetsplan 2019-2023
Kulturarenaplan ønsker man å få med i kommuneplan samfunnsdel 2011-2023

TYSNES

Funn fra kommunens nettside:
Frivilligheten er omtalt i kommuneplan, Samfunnsdel 2018-2030, under Fritid.


ULLENSVANG *

Funn fra kommunens nettside:
Kultur, frivillighet og arenaer er omtalt i Heradsplanen, samfunnsdelen 2011-2022

* Jondal, Odda og Ullensvang kommuner blir Ullensvang kommune fra 2020.

ULVIK

Funn fra kommunens nettside:
Kultur er omtalt i Kommuneplan, samfunnsdelen 2009-2020

VAKSDAL

Kulturplan 2016 - 2026
Frivillighet
Kulturarenaer

VIK

Funn fra kommunens nettside:
Kultur og frivillighet er nevnt i Kommuneplan Samfunnsdelen 2013-2024 og i Handlingsdelen til denne.

VOSS *

Funn fra kommunens nettside:

Kulturplan 2015-2025
Frivilligheten er omtalt i kulturplanen.
Kulturarenaer er omtalt i kulturplanen.

* Granvin og Voss kommuner blir Voss kommune fra 2020.

VÅGSØY *

Kommunedelplan for kultur 2018-2028
Det frivillige musikklivet er omtalt i kulturplanen (lenke over).

* Flora og Vågsøy kommuner blir Kinn kommune fra 2020.

ØYGARDEN *

Kommunedelplan for kultur 2013-2023
Frivilligheten ligger omtalt i kulturplanen.
Kulturarenaer er også omtalt i kulturplanen.

* Fjell, Sund og Øygarden kommuner blir Øygarden kommune fra 2020.


ÅRDAL

Funn fra kommunens nettside:
Kommuneplan - samfunnsdelen 2019-2030 er til revisjon, her ligger planprogrammet.