4 - Rapporter datoer og fremmøte

Rapporter før skjemaet lukker seg, det skal rapporteres innen tre uker etter sluttdato. Husk å registrere fremmøte på lærer. Leter du etter rapporten din? Trykk på "Kurs" i venstremenyen.

Åpne rapportskjemaet for redigering

Når du har fått vedtak fra oss i epost om at kurset er godkjent, blir rapportskjemaet tilgjengelig som en oppgave på forsiden når du har logget inn, og du kan gå i gang med å legge til deltakere og registrere frammøte. Husk at det kun skal rapporteres reelle datoer med faktisk fremmøte. Du kan gå inn og ut av rapportskjemaet så mange ganger du ønsker. Noen liker å registrere fremmøte hver uke, andre samler det opp til en større økt. Logg inn her.

Rapporter innen frist

Det skal rapporteres senest tre uker etter sluttdatoen du selv satte da du søkte. Går du over tiden lukkes rapporten, og du kommer ikke inn på den lenger, så følg med på meldinger fra systemet.

Hvordan registrerer jeg øvingsdatoer?

Etter at du har lagt inn deltakerne (se veiledning) går du til avsnittet like under der det står "Registrer fremmøte" med bittesmå bokstaver, under der står det "DELTAKER / DAG OG TIMER", og like til høyre er knappen du skal bruke i form av en firkant med et +symbol på. Trykk på knappen og legg til dagene en og en.
- Ikke la deg forvirre av det som står om Excel - det virker fortsatt ikke helt optimalt, og hvorfor gjøre det vanskelig når det er så lett å registrere dager? Legg øvings- og konsertdatoene inn én og én ved å trykke på knappen med plusstegn på.

Registrer fremmøte, også på lærer

Når du har fått vedtak fra oss i epost om at kurset er godkjent, blir rapportskjemaet tilgjengelig, og du kan gå i gang med å legge til deltakere, og legge inn datoer med frammøteregistrering. Du kan legge inn alle datoene på starten av semesteret og føre fremmøte på hver øving hvis du vil - kjekt med alt som er gjort!

Telling av timer

Det rundes av mot nærmeste kvarter - les forklaringen i portalen. (Oppdatert 2023)

Repertoar

I feltet "Repertoar" skriver man inn sanger, melodier og låter man har jobbet med siste semester. Teoretiske kurs legger inn faglitteratur, eller beskriver metodikken som er benyttet.

Flere øvinger enn du søke for?

Det er viktig å rapportere innen fristen, ellers vil skjemaet lukke seg. Skulle det likevel skje, må du ta kontakt med saksbehandler via meldingsmuligheten inne i selve kurset, forklare årsaken, og be om å få åpnet rapporten igjen. Dette er en del av saksbehandlingsrutinen, og vi har ikke anledning til å svare på telefoner om dette. Hvis det viser seg at du har satt for tidlig sluttdato da du søkte, kontakt oss så snart som mulig gjennom kurset, så vi kan utvide rapportfristen, og du kan legge inn flere øvings- eller konsertdatoer.

Digital undervisning nå også uten lærer

Elektroniske timer gjelder fra 2023 også kurs uten lærer.

Konsert kan legges inn som vanlig dato

Husk også å telle med ev. konserter og fremføringer hvis studieplanen åpner for dette, samt skrive inn repertoar (spilleliste). Husk å legge inn dato for konsert, og registrer fremmøte på denne. Det godkjennes kun 3 timer per konsert. Les mer under timetall og øvingslengde. Det etterspørres ikke lenger opplysninger om hvor konserten(e) foregikk (nytt vår 2022).

Minst 4 timer

Husk at det nå godkjennes kurs på bare 4 timer per semester, med minst fire deltakere, les regelverket om du trenger mer info om fremmøteprosent mm.

Fremmøte også på lærer

Husk at fra 2021 skal det også registreres fremmøte på lærer.

Endre / slette dato fra rapportskjema

Har du fått inn samme dato to ganger, eller vil du endre på klokkeslett, timetall eller med/uten lærer, trykk på datoen - den er en knapp som åpner et dialogvindu der du kan endre eller slette.

Rapportfrist kan utsettes på forespørsel

Kurs får en automatisk rapportfrist 3 uker etter sluttdato. Avsluttet kurs skal rapporteres så snart som mulig, og det vil komme melding fra systemet når sluttdato nærmer seg. Hvis det viser seg at du har satt for tidlig sluttdato da du søkte, kontakt oss så snart som mulig via portalen, så vi kan utvide rapportfristen, og du kan legge inn flere øvings- eller konsertdatoer.

Last ned veileder

Rapportere kurs i ny portal - trykk her.

Spørsmål til kurset?

Er det ting du ikke finner på veiledningssidene eller i veilederne, kontakt oss ved å sende melding direkte via portalen (ikke via telefon eller vanlig epost) - dette er del av saksbehandlingen som skal dokumenteres.

Utbetaling

Utbetaling av tilskuddet kommer etterskuddsvis inn på konto i løpet av april og november hvis kurset er rapportert innen gjeldende frist.

Avlysning av kurs?

Må du avlyse - les her for prosedyrer og mer info.

Husk også å søke for neste semester

Husk å opprette nytt kurs straks du har sendt i rapporten - det skal søkes før aktiviteten starter.