4 - Fremmøte og rapportering

Rapporter før skjemaet lukker seg! Husk å reg. fremmøte på lærer.

Åpne rapportskjemaet for redigering

Når du har fått vedtak fra oss i epost om at kurset er godkjent, blir rapportskjemaet tilgjengelig, og du kan gå i gang med å legge til deltakere og registrere frammøte. Husk at det kun skal rapporteres reelle datoer med faktisk fremmøte. Logg inn her.

Digital undervisning krever lærer

Elektroniske timer gjelder kun kurs med lærer. Band kan altså ikke rapportere dette, heller ikke stemme- og instrumentgrupper som øver uten lærer. Ikke legg stemmeøvinger inn i felleskurset - disse skal ha egen søknad og egen studieplan.

Konsert?

På dette trinnet skal du også legge inn konserter og fremføringer hvis studieplanen åpner for dette, samt skrive inn repertoar (unntak for repertoar på et par studieplaner). Husk å legge inn dato for konsert og registrer fremmøte på denne. Det godkjennes kun 3 timer per konsert. Les mer under timetall og øvingslengde.

Minst 4 timer

Husk at det nå godkjennes kurs på bare 4 timer per semester, med minst fire deltakere, les regelverket om du trenger mer info om fremmøteprosent mm.

Fremmøte også på lærer

Husk at fra 2021 skal det også registreres fremmøte på lærer.

Rapportfrist

Kurs får en automatisk rapportfrist 3 uker etter sluttdato. Avsluttet kurs skal rapporteres så snart som mulig, og det vil komme melding fra systemet når sluttdato nærmer seg.

Rapporter før skjemaet stenges

Det er viktig å rapportere innen fristen, ellers vil skjemaet lukke seg. Skulle det likevel skje, må du ta kontakt med saksbehandler via meldingsmuligheten inne i selve kurset, forklare årsaken, og be om å få åpnet rapporten igjen. Dette er en del av saksbehandlingsrutinen, og vi har ikke anledning til å svare på telefoner om dette.

Last ned veileder

Rapportere kurs i ny portal - trykk her.

Spørsmål til kurset?

Er det ting du ikke finner på veiledningssidene eller i veilederne, kontakt oss ved å sende melding direkte via portalen (ikke via telefon eller vanlig epost) - dette er del av saksbehandlingen som skal dokumenteres.

Utbetaling

Utbetaling av tilskuddet kommer etterskuddsvis inn på konto i løpet av april og november hvis kurset er rapportert innen gjeldende frist. Ev. kompensasjon i forbindelse med pandemien vil for 2021 avgjøres senere på året når man har bedre oversikt over rapporterte timer totalt.


Avlysning av kurs?

Må du avlyse - les her for prosedyrer og mer info.Til gamle søkere: Fra og med våren 2021 skal det ikke opprettes kurs i KursAdmin, men via en ny portal. Disse veiledningssidene viser fra nå av til det du skal gjøre i den nye portalen.