SAMSTEMT-TILTAK 2023: Fagdag om musikkens kraft

Vestland musikkråd har som mål å tilby spennende arrangementer av høy faglig kvalitet for våre medlemmer. I 2023 er vi vertskap for Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund sitt Landsmøte i Bergen, og i den forbindelse vil vi sponse de av våre medlemsorganisasjoner som ønsker å delta på fagdagen fredag 9. juni.

Program:

Tidsramme: 14.00-18.00

Sted: Grieghallen, salen «Klokkeklang»

14.00 Vestland fylkeskommune presenterer Distriktsmusikerordningen i fylket

14.30 "Musikkterapi, hva er det?" En innføring ved Griegakademiets seksjon for musikkterapi

16.00 Pause med enkel bevertning

16.30 Konsertforedrag med Wolfgang Plagge: «Musikk og følelser gjennom tidene»


Musikkens studieforbund / Norsk musikkråd er ansvarlig arrangør. Mer om Landsmøtet her.

Påmelding under. Begrenset antall plasser.

PÅMELDING FAGDAG FREDAG 9. JUNI

Skriv inn navnet på organisasjonen eller det lokale musikkrådet du representerer.