Vestland musikkråd

Vestland musikkråd er en paraplyorganisasjon for det frivillige musikkfeltet. Vi er fylkesledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, og er støttet av Vestland fylkeskommune.

Grunnlaget for Vestland musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk kan være en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for alle mennesker.

Fra våre vedtekter

Vedtekter og handlingsprogram

Vestland musikkråds aktiviteter er basert på våre vedtekter og vårt handlingsprogram som er vedtatt av vårt årsmøte.

Protokoll fra siste årsmøte

Protokoll fra siste årsmøte, april 2023