OVERSIKT OVER KJENTE KULTURPLANER I VESTLAND

Vi har på denne siden samlet de planene vi kjenner til. I de fleste kommunene som ikke har egne kulturplaner er det frivillige nevnt i samfunnsdelen av kommuneplanen som er det overordnede styringsdokumentet i kommunen. Det kan også ligge noe under oppvekst, under helse og under idrett og friluftsliv.

Siden vil oppdateres etterhvert som vi får samlet flere data. Mangler planer fra din kommune? Ta kontakt.
Tekst som er understreket er lenker som kan trykkes på. Kommuner som er i en sammenslåingsprosess er merket med stjerne*. Undersøkelsen er foretatt i løpet av 2019.

ASKVOLL

Funn fra kommunen sin nettside:
Kultur er omtalt i Kommuneplan for Askvoll 2011 – 2022 - samfunnsdel.
Frivilligheten er omtalt i samme plan, den er også nevnt i Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-2021

ASKØY

Kommunedelplan for kultur 2012-2023
Frivillighetsplan 2017-2021

Kulturarenaer er omtalt i delplan for kultur og idrett

AURLAND

Funn fra kommunen sin nettside:
Kultur og frivillighet er nevnt i Kommuneplanen, samfunnsdel 2007-2019 og i handlingsdel med økonomiplan 2017-2020.

AUSTRHEIM

Funn fra kommunen sin nettside:
Ingen kjente kulturplaner.

AUSTEVOLL

Frivilligheten er omtalt i planprogram for Kommuneplanen, Samfunnsdel 2013-2024, overordna plan for eldre.
Plan for kulturbygg 2015-2017
.

BALESTRAND *

Funn fra kommunes nettside:
Fritid og frivillighet nevnt: Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Balestrand kommune
* Balestrand, Leikanger og Sogndal kommuner blir til Sogndal fra 2020

BERGEN

Kulturstrategi for Bergen 2015-2025
Amatørkulturplan 2018-2027
Plan for frivillighe
t skal revideres i 2020.
Bergen har en egen Kulturarenaplan.

BREMANGER

Frivilligheten er omtalt i helse sine planverk, Folkehelseoversiktsdokument 2017.
Kulturarenaer er omtalt både i samfunnsdelen, og plan for fysisk aktivitet 2017-2020

BØMLO

Funn fra kommunens nettside:
Kultur og kulturarenaer er omtalt i Kommuneplan, samfunnsdelen 2013-2025


EID *

Har Frivillighetsplan
I forbindelse med sammenslåing av Eid og Selje til Stad kommune fra 2020 vil kulturbygg og andre kulturrelaterte tema kartlegges.
* Eid og Selje kommuner blir Stad kommune fra 2020.


EIDFJORD

Funn fra kommunens nettside:
Kultur, frivillighet og arenaer er omtalt i Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027.

ETNE

Arbeid med ny kulturplan er påbegynt.
Kultur og fritid er omtalt i samfunnsdelen av kommuneplanen


FEDJE

Funn fra kommunen sin nettside:
Ingen kjente kulturplaner.


FITJAR

Arbeid med kulturplan er påbegynt.
Kommuneplan, samfunnsdel, skal rulleres (2020-2040)


FJALER

Frivillighet: Se samfunnsdelen av kommuneplanen.
Idrettsarenaer og nærmiljøanlegg er også omtalt i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (samme lenke som over).


FJELL *

Kommunedelplan samfunn - Kulturplanen 2007-2010
* Fjell, Sund og Øygarden kommuner blir Øygarden kommune fra 2020.

FLORA *

Kulturplanen ligger som del av kommuneplanen sin samfunnsdel 2018-2020 (2028)
Frivilligheten er omtalt i samme samfunnsdel (lenke over).
Kulturarenaer er omtalt i samme plan (over).
* Flora og Vågsøy kommuner blir Kinn kommune fra 2020.


FUSA *

Kulturplan er påbegynt, ferdigstilles etter at sammenslåing med Os er gjennomført og nye planstrategier er på plass.
Frivilligheten er omtalt i samfunnsdelen til kommuneplan 2011-2023
Gjeldende arenaplan er ikke lenger tilgjengelig på nett, kulturarenaer vil også bli del av den kommende kulturplanen.
* Os og Fusa kommuner blir Bjørnafjorden kommune fra 2020.

FØRDE *

Kommunedelplan for kultur 2013-2020.
Frivillighet og kulturarenaer er omtalt i denne.
* Førde, Gaular, Jølster og Naustdal kommuner blir Sunnfjord kommune fra 2020.


GAULAR *

Frivilligheten er omtalt i "Leve heile livet"- kvalitetsreforma.
* Førde, Gaular, Jølster og Naustdal kommuner blir Sunnfjord kommune fra 2020.

GLOPPEN

Frivilligheten er omtalt i kommuneplanen sin samfunnsdel 2018-2030.
Kulturarenaer er omtalt samme sted.

GRANVIN *

Funn fra kommunen sin nettside:
Kommuneplanens samfunnsdel 2005-2017 nevner kultur og frivilligheten. "Planen blir ikke rullert grunnet arbeid med ny kommuneplan etter sammenslåing", står det i i den kommunale planstrategien 2017-2020.
* Granvin og Voss kommuner blir Voss kommune fra 2020.

GULEN

Frivilligheten er omtalt i Kommuneplan, samfunnsdel 2012-2024, og i Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2022.
Kulturbygg er også omtalt i Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2022

HORNINDAL **

Funn fra kommunen sin nettside:
Kultur og frivillighet er nevnt i Kommuneplan 2004-2015 Analysedel.

** Hornindal slås sammen med Volda og blir del av Møre og Romsdal fra 2020.


HYLLESTAD

Kultur og frivillighet er omtalt i kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, kap. 4.1.4 og 4.2.1, samt i Handlingsprogrammet, 2018-2021.
Kulturarenaer er omtalt i Kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 2016-2019.


HØYANGER

Funn fra kommunen sin nettside:
Kultur og frivillighet er omtalt i Samfunnsdel 2019 - 2031 Samfunnsdel 2019 - 2031 er i skrivende stund ute på høring.


JONDAL *

Kulturplan er foreslått utarbeidet etter sammenslåing med Odda kommune og Ullensvang herad.
Trykk her for Frivillighetsplan.
* Jondal, Odda og Ullensvang kommuner blir Ullensvang kommune fra 2020.

JØLSTER

Funn fra kommunen sin nettside:
Kultur og frivillighet er omtalt i Kommuneplanen sin samfunnsdel 2013-2025
* Førde, Gaular, Jølster og Naustdal kommuner blir Sunnfjord kommune fra 2020.

KVAM

Funn fra kommunens nettside:
Frivillighet er omtalt i Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2027

KVINNHERAD

Frivillighetsplan er under utarbeidelse.
Ny Kommuneplan, samfunnsdel plan, er på høring ut oktober 2019.
Kommuneplan, samfunnsdel 2000 - 2010
Planprogram Kvinnherad 2050


LEIKANGER *

Funn fra kommunens nettside:
Kultur og fritid: Kommuneplan, samfunnsdel 2015-2026
* Balestrand, Leikanger og Sogndal kommuner blir til Sogndal fra 2020


LINDÅS *

Funn fra kommunens nettside:
Kulturplan 2010-2020
* Lindås, Meland og Radøy kommuner blir Alver kommune fra 2020.


LUSTER

Arbeid med kulturplan påbegynt, forventet ferdigstillet 2020.
Frivilligheten er omtalt i Kommuneplanen og Kommunal plan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
Trykk her for Plan for kulturarenaer.

LÆRDAL

Kulturplan 2016-2020
Frivilligheten er omtalt i kulturplanen.
Kulturarenaer er også omtalt i kulturplanen.


MASFJORDEN

Kultur og frivillighet er omtalt i Kommunedelplan for oppvekst 2014-2026 og i Handlingsdelen.
Kulturarenaer er omtalt i Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

MELAND *

Kulturplan vil bli utarbeidet etter sammenslåingen med Radøy og Lindås til Alver kommune.
Frivillighetsplan
Kulturarenaer er omtalt i samfunnsdelen av kommuneplanen.
* Lindås, Meland og Radøy kommuner blir Alver kommune fra 2020.


MODALEN

Kulturplan under utarbeidelse, forventes ferdigstilt november 2019.
Frivilligplan
Kulturareaner er omtalt i den kommende kulturplanen.


NAUSTDAL *

Kommunedelplan for kultur 2012 - 2015
Kulturarenaer omtalt i kulturplanen.
* Førde, Gaular, Jølster og Naustdal kommuner blir Sunnfjord kommune fra 2020.


ODDA *

Funn fra kommunens nettside:
Kultur og frivillighet er nevnt i Kommuneplan, samfunnsdelen 2013-2025.
* Jondal, Odda og Ullensvang kommuner blir Ullensvang kommune fra 2020.


OS *

Kultur, frivillighet og kulturarenaer er omtalt i kommuneplan, samfunnsdel 2015-2027.
Arbeid med ny kulturplan er påbegynt, fremdrift avhenger av prosessen med kommunereform.
Kulturarenaer vil bli omtalt i kommende kulturplan.
* Os og Fusa kommuner blir Bjørnafjorden kommune fra 2020.

OSTERØY

Ny kulturplan inngår i ny oppvekstplan som skal på høring i 2020.
Frivilligheten blir også omtalt i denne.
Kommunal planstrategi Osterøy kommune 2016-2020

RADØY

Kulturplan 2011-2020
Frivilligheten er omtalt i kulturplanen.
Kulturarenaer er også omtalt i kulturplanen.
* Lindås, Meland og Radøy kommuner blir Alver kommune fra 2020.

SAMNANGER

Kulturplan 2009-2013 (2020)
Frivilligheten er omtalt i andre planer. Kommunen er godt i gang med å utarbeide en Frivilligerklæring.
Kulturarenaer er omtalt i kulturplan (over), og i Kulturminneplan.

SELJE *

Funn fra kommunens nettside:
Kultur og frivillighet er nevnt i Kommuneplanen, samfunnsdelen 2015-2027
* Eid og Selje kommuner blir Stad kommune fra 2020.

SOGNDAL *

Funn fra kommunen sin nettside:
Kultur og frivillighet er nevnt i Kommuneplan - Samfunnsdel 2010-2022.
* Balestrand, Leikanger og Sogndal kommuner blir til Sogndal fra 2020


SOLUND

Arbeid med kulturplan er påbegynt, ferdigstilles medio 2020.
Frivilligheten er omtalt i Samfunnsdel av Kommuneplan 2008-2020, og i Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2019

STORD

Arbeid med ny kulturplan er påbegynt, planlagt klar i 2020-21.
Frivilligheten vil bli omtalt i denne.
Kulturarenaer er omtalt i kommuneplan under idrett. Stord skal få ny kommuneplan, les her.

STRYN

Kommunedelplan for kultur er under revisjon.
Frivilligheten er omtalt i vedtatt kommunedelplan for kultur 2013-2016.


SUND *

Kommundelplan for kultur for Sund 2012-2022
Frivilligheten er omtalt i kulturplanen
Kulturarenaer kan bookes via portalen Aktiv kommune/Aktiv i Vest, ny portal sammen med Fjell og Øygarden, trykk her.
* Fjell, Sund og Øygarden kommuner blir Øygarden kommune fra 2020.

SVEIO

Kulturplan fra 2014 planlegges rullert i 2020.
Frivillighetsplan 2019-2023
Kulturarenaplan ønsker man å få med i kommuneplan samfunnsdel 2011-2023


TYSNES

Funn fra kommunens nettside:
Frivilligheten er omtalt i kommuneplan, Samfunnsdel 2018-2030, under Fritid.


ULLENSVANG *

Funn fra kommunens nettside:
Kultur, frivillighet og arenaer er omtalt i Heradsplanen, samfunnsdelen 2011-2022
* Jondal, Odda og Ullensvang kommuner blir Ullensvang kommune fra 2020.

ULVIK

Funn fra kommunens nettside:
Kultur er omtalt i Kommuneplan, samfunnsdelen 2009-2020

VAKSDAL

Kommunedelplan for kultur 2016 - 2026
Frivillighet og kulturarenaer er omtalt i denne.

VIK

Funn fra kommunens nettside:
Kultur og frivillighet er nevnt i Kommuneplan Samfunnsdelen 2013-2024 og i Handlingsdelen til denne.


VOSS *

Funn fra kommunens nettside:

Kulturplan 2015-2025
Frivilligheten er omtalt i kulturplanen.
Kulturarenaer er omtalt i kulturplanen.
* Granvin og Voss kommuner blir Voss kommune fra 2020.

VÅGSØY *

Kommunedelplan for kultur 2018-2028
Det frivillige musikklivet er omtalt i kulturplanen (lenke over).
* Flora og Vågsøy kommuner blir Kinn kommune fra 2020.

ØYGARDEN *

Kommunedelplan for kultur 2013-2023
Frivilligheten ligger omtalt i kulturplanen.
Kulturarenaer er også omtalt i kulturplanen.
* Fjell, Sund og Øygarden kommuner blir Øygarden kommune fra 2020.


ÅRDAL

Funn fra kommunens nettside:
Kommuneplan - samfunnsdelen 2019-2030 er til revisjon, her ligger planprogrammet.

REGIONALE PLANER FOR KULTUR:

Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025

Kultur for alle, regional plan for kultur i Sogn og Fjordane 2019-2027