Musikk i fengsel og frihet

Sam 0014 Zoom

Musikk i fengsel og frihet

Musikk som inkluderende virkemiddel
Musikk i fengsel og frihet (Miff) er en av oppgavene vi har som ledd av Musikkens studieforbund. Miff er et samarbeidsprosjekt mellom VMR, fengselundervisningen v/Åsane videregående skole, Bergen fengsel og Bjørgvin fengsel. Målet er at musikkaktiviteter skal hjelpe den innsatte til å tilpasse seg livet utenfor murene, og stimulere til et rusfritt liv. Opplæringstiltaket “Miff” er et nasjonalt tiltak med administrativ leder ansatt i Musikkens studieforbund. I tillegg til musikktilbudet inne i fengselet har vi ulike bandsammensettinger med faste ukentlige øvinger for tidligere innsatte.

Musikkopplæring gir øket mestringsfølelse
Sang-, instrument- og bandopplæring for innsatte gir både glede, tilhørighet og livsmestringskompetanse for deltakeren. Vi tilbyr ukentlig band- og instrumentalopplæring på en rekke steder, både for innsatte inne i fengslene, og for løslatte på USF Verftet. Vår kor- og sangpedagog har tilbyr sang- og koropplæring til innsatte i fengslene; denne gis som en blanding av enkeltundervisning og undervisning i korgrupper. Oppfølging fra sangpedagogen gir deltakerne styrket selvtillit og er et godt supplement til den øvrige musikkundervisningen da mange av deltakerne også får band-/instrumentalundervisning. I tillegg til voksne innsatte har vi tilbud til innsatte på Ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel der våre musikkterapeuter og -pedagoger gir musikkopplæring tilpasset den enkelte. Ungdomsenheten har fire fengselsplasser for innsatte i alderen 15 til 18 år.

Konserterfaring og formidling
Vi har et sterkt fokus på at våre Miff-deltakere skal gis anledning til å formidle sin musikk til andre. Det legges til rette for konserter og opptredener både i og utenfor fengslene. Våre band har vært ivrige bidragsytere på «Pøbelscenen» i Bergen, som er en viktig lavterskel scene og møteplass.

Arrangørskolen - reell kompetanseheving
Ett av tilbudene under Miff er Arrangørskolen der deltakerne, som rekrutteres både fra innsatte og løslatte, innføring i tema som økonomi, søknadskriving, booking, teknikk, sikkerhet, markedsføring og arrangementavvikling. Undervisningsmetoden er prosessorientert og legger vekt på deltakernes og instruktørenes egne erfaringer og interessefelt. Opplegget leder frem mot en avslutningskonsert med en profesjonell musiker.