Nasjonale tilskuddsordninger

Norsk musikkråd har laget en oversikt over de viktigste støtteordningene for det frivillige musikklivet. Trykk her.