SAMSTEMT 2022 - konsert og møteplass for det frivillige musikklivet

For første gang inviterte Vestland musikkråd hele det frivillige musikklivet i fylket for å vise seg frem på Festplassen i Bergen. Vi hadde stands der man kunne få informasjon om hvilke musikktilbud man kan delta på, som å lære å spille et instrument, synge i kor, eller spille sammen med andre.

Of All Things på SAMSTEMT-konserten 2022

"Of All Things" på SAMSTEMT-konserten 2022

Den første lørdagen i oktober satte vi opp Bergen kommune sin mobile scene midt i Bergen sentrum, og arrangerte en fire timer lang konsert med deltakere fra mange ulike medlemsorganisasjoner. Målet med konserten var å gi musikklivet en innsprøytning etter pandemien, og samtidig vise forbipasserende alt som finnes av musikalske tilbud i Vestland. Her kom barnekor, storband, korps, blandet kor og rockeband.

Sjekk den flotte videoen laget av Hyssingen produksjonsskole her.

På konserten ønsket vi å sette fokus på inkludering - i musikklivet er alle velkommen. Vi inviterte også med andre organisasjoner for å stimulere til enda bredere samarbeid. Håpet er at det skal bli lettere å ta kontakt når man kan snakke direkte både med aktører og organisasjoner.

Tiltaket er i tråd med vårt handlingsprogram der vi blant annet setter fokus på FNs bærekraftsmål, deltakelse og inkludering. Med konserten ønsket vi samtidig å markere Frivillighetens år 2022. Frivilligheten omfatter også alle vi som driver med musikk på fritiden, og det er viktig å vise at det finnes alternative fritidsaktiviteter for de som ikke driver med idrett og friluftsliv. Musikkaktivitet er viktig for både helse og livsglede.

Karl Seglem spilte fanfare på bukkehorn, og fylkesordfører Jon Askeland åpnet konserten.

PÅ SCENEN FIKK VI HØRE

12-13:
Karl Seglem (FolkOrg)
Bergen Ungdomsstorband (Norsk jazzforum)

13-14:
Bandet Ferske Kneippbrød (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon)
Koffor isje (AKKS Bergen)
Of All Things (BandOrg)

14-15:Sleeping Phantasma (Musikk i fengsel og frihet)
Damekoret Cora (Norges korforbund Sogn og Fjordane)
Bønes barnekor (Ung i kor - Vest)
Sangere fra Bjørgvin kirkesangforbund

15-16:Fjellkoret (Norges Korforbund Hordaland)
Det Medisinske Blæse et Spadserensemble (Korpsnett Norge)

Programledere:

 • Marianne Hoff, styreleder Vestland musikkråd
 • Halvard Bjørgo, nestleder vestland musikkråd

Innlegg:

 • Fylkesordfører Jon Askeland hilser til deltakerne
 • Else-Berit Helle, fylkesleder, og Michael Sønnesyn, styremedlem i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Vestland
 • Ida Marie Holmin, assisterende generealsekretær i Frivillighet Norge
 • Ludvig Claeson, generalsekretær i Musikkens studieforbund / Musikk i fengsel og frihet

MEDLEMSORGANISASJONER SOM DELTOK PÅ STAND

 • Bergen og Hordaland sangerforbund
  "Snakk med oss om kor og sang"
 • Bjørgvin Kirkesangforbund
  "Snakk med oss om kor og sang i kirkene"
 • Norges korforbund Hordaland / Sogn og Fjordane
  "Snakk med oss om kor og sang i hele Vestland"
 • Norges musikkorps forbund Hordaland
  "Snakk med oss om korps for voksne og barn"
 • Norske Trekkspilleres Landsforbund
  "Snakk med oss om torader og trekkspill"
 • Ung i kor - Vest
  "Snakk med oss om barne- og ungdomskor"
 • Ung kirkesang Vest
  "Snakk med oss om barne- og ungdomskor i kirkene"
 • Vestland musikkråd / Musikk i fengsel og frihet
  "Snakk med oss om SAMSTEMT-konserten, og pengestøtte til kurs og øving, og om musikkopplæring i fengselet"

VENNEORGANISASJONER SOM DELTOK PÅ STAND

 • FN-sambandet
  "Snakk med oss om opplæringsopplegg for FNs bærekraftsmål"
 • FFO Vestland
  "Snakk med oss om funksjonshemmedes rettigheter"
 • Norges Astma- og allergiforbund, Bergen storlag
  "Snakk med oss om astma og allergi, og hvordan man kan tilrettelegge så alle kan bli med"
 • Norges Handikapforbund Sørvest
  "Snakk med oss om tilgjengelighet for alle"

Musikk er for alle - i det frivillige er det plass til alle som vil prøve seg!

Våre medlemsorganisasjoner meldte på sine lag.

Samarbeidspartner: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Vestland

Arrangementet ble støttet av Vestland fylkeskommune, Ildsjelfondet Sparebanken Vest, og Norsk musikkråd.

Tusen takk til Godt Brød på Festplassen for lån av toaletter.