Ressurser i inkluderingsarbeidet

Frivilligstrategi: Vestland fylkeskommune har vedtatt sin første frivilligstrategi der det overordnede målet er at det skal være lett å være frivillig i Vestland

Inviter ukrainere til å delta i musikkfrivilligheten - lag plakat på ukrainsk med din egen tekst!

FeriePULSE: Lavterskeltilbud for barn og unge. (Norges Musikkorps Forbund)

Hvordan lage et internasjonalt kor i Norge. Last ned veileder. (Norges korforbund, om "Vuggesanger for innvandrerkvinner", kor på Voss.)

Frivillig.no: Registrer organisasjon og ditt oppdrag så frivillige kan finne deg, og melde sin interesse.

ALLEMED: Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap (NDFU) - registrer din kommune eller din organisasjon.

Ungfritid.no - Fritidsaktiviteter for barn og unge. Alle frivillige organisasjoner kan nå registrere sine fritidsaktiviteter for barn og unge, siden er søkbar fra 15. april 2021.

Frivillighetens år 2022 setter fokus på: Tilgjengelighet, økt deltakelse og oppmerksomhet. Registrer din organisasjon på VÅR DAG og Søk om kr. 25.000 til «Vår dag».

Unge funksjonshemmede – Ny inkluderingsveileder til aktivitetstilbydere, kommer på slutten av 2021. Flere ressurser på siden deres.

Ta kontakt om du vet om noe som bør deles.