2 - Legg inn deltakere / instruktør

Ny forskrift 2021: Lærer skal nå stå på deltakerlisten siden vedkommende teller med i deltakerantall.

Minst fire deltakere

Fra 2021 må kurset ha minst fire godkjente deltakere (over 14 år). På kurs med lærer får vi fortsatt godkjenne tre deltakere, derfor er det viktig å legge også læreren inn som deltaker.

Unntak for trioer

Trioer kan nå søke direkte via portalen ved å velge en studieplan for trioer. Forutsetningen er at man står på egen musikalske ben som sang- eller musikkgruppe, unntaket gjelder altså ikke for stemme- og instrumentgrupper som ellers er del av et større ensemble, da må man alltid være minst fire personer. Trioer velge en egen studieplan: Opplæring i samspill i trio, eller Opplæring i sang i trio.


"Kopiere personer fra tidligere søknad"

  • Denne knappen gjelder kun etter at du har lagt inn deltakerne i den nye portalen. Fra andre semester kan du kopiere deltakerne som allerede ligger inne
  • Klikk i den lille firkanten øverst til venstre for å markere alle deltakerne – ta vekk de du ikke skal ha med. Du behøver ikke å fylle ut noe i søkefeltene hvis du ikke vil første gang du gjør dette. OBS - neste gang vil du ikke bruke denne muligheten, for da kommer alle navnene inn dobbelt.

    Søk = Søk etter enkelt-navn hvis du har et ekstra navn som skal med (f. eks. en som hadde permisjon siste semester, og nå skal med igjen).

    Sak = Legg inn sekssifret saksnummer (kurs-ID) fra forrige semester for å hente opp de ferskeste deltakerne (i dialogboksen ser du saksnummer på kursene oppgitt ved siden av navnene på deltakerne).

Registrer fremmøte også på lærer

Deltakere - også ev. dirigent (lærer) - kan du først legge inn på rapportnivå - altså først etter at vi har godkjent søknaden. Når du har fått vedtak fra oss i epost om at kurset er godkjent, blir rapportskjemaet tilgjengelig, og du kan gå i gang med å legge til deltakere og frammøteregistrering. I denne prosessen kan du også legge inn ev. konsert med konsertsted, samt skrive inn repertoar.

Last ned veileder

Veileder Rapportere kurs i ny portal - trykk her.

Spørsmål til kurset?

Er det ting du ikke finner på veiledningssidene eller i veilederen (last ned over), kontakt oss ved å sende melding direkte via portalen (ikke via telefon eller vanlig epost) - dette er del av saksbehandlingen som skal dokumenteres.

Personvern

Tenk på personvernet: Legg bare inn nødvendige opplysninger: Navn, kjønn, fødselsår og postnummer. Husk at den du legger inn må ha gitt sitt samtykke til at du kan bruke personopplysningene til dette.

Vestland musikkråd sin personvernerklæring ligger her.