2 - Legg inn deltakere / instruktør

Ny forskrift 2021: Lærer skal nå stå på deltakerlisten siden vedkommende teller med i deltakerantall.

Minst fire deltakere

Fra 2021 må kurset ha minst fire godkjente deltakere (over 14 år). På kurs med lærer får vi fortsatt godkjenne tre deltakere, derfor er det viktig å legge også læreren inn som deltaker. Trioer kan søke dispensasjon via portalen, og må da oppgi hvilke instrumenter man spiller for å kunne bli vurdert.

"Kopiere fra deltakere tidligere kurs"

Denne knappen gjelder kun etter at du har lagt inn deltakerne i den nye portalen. Dette systemet snakker ikke med KursAdmin som er nedlagt :)

Registrer fremmøte også på lærer

Deltakere - også ev. dirigent (lærer) - kan du først legge inn på rapportnivå - altså først etter at vi har godkjent søknaden. Når du har fått vedtak fra oss i epost om at kurset er godkjent, blir rapportskjemaet tilgjengelig, og du kan gå i gang med å legge til deltakere og frammøteregistrering. I denne prosessen kan du også legge inn ev. konsert med konsertsted, samt skrive inn repertoar.

Last ned veileder

Veileder Rapportere kurs i ny portal - trykk her.

Spørsmål til kurset?

Er det ting du ikke finner på veiledningssidene eller i veilederen (last ned over), kontakt oss ved å sende melding direkte via portalen (ikke via telefon eller vanlig epost) - dette er del av saksbehandlingen som skal dokumenteres.

Personvern

Tenk på personvernet: Legg bare inn nødvendige opplysninger: Navn, kjønn, fødselsår og postnummer. Husk at den du legger inn må ha gitt sitt samtykke til at du kan bruke personopplysningene til dette.

Vestland musikkråd sin personvernerklæring ligger her.