2 - Legg inn deltakere

Ny forskrift 2021: Lærer skal nå stå på deltakerlisten siden vedkommende teller med i deltakerantall.

Minst fire deltakere

Fra 2021 må kurset ha minst fire godkjente deltakere (over 14 år) med maks 25 prosent fravær. På kurs med lærer teller denne med, derfor er det viktig å registrere fremmøte også på læreren - særlig hvis det er få kursdeltakere. Ikke bruk Excel-ark for å laste opp fremmøteliste, den funksjonen virker dessverre ikke helt som det skal, og kan føre til ekstraarbeid for deg (navnene kommer inn flere ganger).

Unntak for trioer

Trioer kan nå søke direkte via portalen ved å velge en studieplan for trioer. Forutsetningen er at man står på egen musikalske ben som sang- eller musikkgruppe, unntaket gjelder altså ikke for stemme- og instrumentgrupper som ellers er del av et større ensemble, da må man alltid være minst fire personer. Trioer velge en egen studieplan: Opplæring i samspill i trio, eller Opplæring i sang i trio.

Legg inn deltakerne

Deltakere - også ev. dirigent (lærer) - kan du først legge inn på rapportnivå - altså først etter at vi har godkjent søknaden. Når du har fått vedtak fra oss i epost om at kurset er godkjent, blir rapportskjemaet tilgjengelig, og du kan gå i gang med å legge til deltakere og etter hvert legge inn datoer med frammøteregistrering.


"Kopiere personer fra tidligere søknad"

  • Denne knappen gjelder kun etter at du har lagt inn deltakerne i den nye portalen. Fra andre semester kan du kopiere deltakerne som allerede ligger inne
  • Klikk i den lille firkanten øverst til venstre for å markere alle deltakerne – ta vekk de du ikke skal ha med. Du behøver ikke å fylle ut noe i søkefeltene hvis du ikke vil første gang du gjør dette. OBS - neste gang vil du ikke bruke denne muligheten, for da kommer alle navnene inn dobbelt.

    Søk = Søk etter enkelt-navn hvis du har et ekstra navn som skal med (f. eks. en som hadde permisjon siste semester, og nå skal med igjen).

    Sak = Legg inn sekssifret saksnummer (kurs-ID) fra forrige semester for å hente opp de ferskeste deltakerne (i dialogboksen ser du saksnummer på kursene oppgitt ved siden av navnene på deltakerne).

Last ned veileder

Veileder Rapportere kurs i ny portal - trykk her.

Spørsmål til kurset?

Er det ting du ikke finner på veiledningssidene eller i veilederen (last ned over), kontakt oss ved å sende melding direkte via portalen (ikke via telefon eller vanlig epost) - dette er del av saksbehandlingen som skal dokumenteres.

Personvern

Tenk på personvernet: Legg bare inn nødvendige opplysninger: Navn, kjønn, fødselsår og postnummer. Husk at den du legger inn må ha gitt sitt samtykke til at du kan bruke personopplysningene til dette.

Vestland musikkråd sin personvernerklæring ligger her.