3 - Timetall og øvingslengde

Vær obs på at øvingen maks kan være på 8 timer (nytt fra høst 2019), lengre øvinger godkjennes ikke. Husk at man kan legge inn TO konsert per semester (nytt fra høst 2019). Husk at det kun skal rapporteres reelle datoer med faktisk fremmøte. Elektroniske timer gjelder kun kurs med lærer.

  • Det enkelte kurs må ha en varighet på minimum 4 timer. Nytt i forskrift fra Kulturdepartementet fra januar 2021.
  • Elektroniske timer gjelder kun kurs med lærer.
  • Maks 8 timer godkjennes per dag. Ta kontakt hvis det er spesielle grunner til lengre øvinger.
  • Øvinger mellom klokken 00:00 og 06:00 godkjennes ikke.
  • Husk at det er tillatt å ta med to konserter/fremføringer per semester, samt ev. øvinger man har før andre konserter (minst 45 minutter undervisningstid som føres som 1 klokketime).

  • Det godkjennes maks 3 timer per fremføring. Lydprøver anses som del av fremføring, men rigging, transport og utpakking teller ikke.

Spesiell situasjon med korona - gjelder foreløpig ut 2021, les her.

Husk også at kurset må ha minst 4 godkjente deltakere (nytt fra 2021) - altså deltakere som har vært tilstede i minst 75 prosent av tiden. Har du dårlig fremmøteprosent, kan du slette de dagene der det har vært dårligst oppmøte, da blir endelig timetall redusert, og du får opp fremmøteprosenten.

Spørsmål til kurset?

Er det ting du ikke finner på veiledningssidene eller i veilederne, kontakt oss ved å sende melding direkte via portalen (ikke via telefon eller vanlig epost) - dette er del av saksbehandlingen som skal dokumenteres.