3 - Timetall og øvingslengde

Vær obs på at øvingen maks kan være på 8 timer (nytt fra høst 2019), lengre øvinger godkjennes ikke. Husk at det kun skal rapporteres reelle datoer med faktisk fremmøte. Elektroniske timer gjelder nå også for kurs uten lærer (2023).

Begynn med å lese om innhold i studieplanen dere benytter: Her får man tips om hva man kan legge inn. Det er lett å glemme at også seminar og konserter kan registreres og gi tilskudd, så lenge man fører korrekte tidspunkt og fremmøte. Les mer om reglene for dette under.
  • Det enkelte kurs må ha en varighet på minimum 4 timer. Nytt i forskrift fra Kulturdepartementet fra januar 2021.

  • Minst 30 minutter: Fra høsten 2023 godkjennes øvinger så korte som 30 minutter.

  • Varighet på samlingen: Systemet har fra 2023 fått en begrensning for hvilke desimaler man kan bruke når oppgir varighet på samlinger. Det legges nå opp til at man skal runde av (opp eller ned) til nærmeste kvarter.
  • Elektroniske timer gjelder fra 2023 også timer uten lærer hvis ALLE deltar samtidig.
  • Maks 8 timer godkjennes per dag. Ta kontakt hvis det er spesielle grunner til lengre øvinger.
  • Øvinger mellom klokken 00:00 og 06:00 godkjennes ikke.
  • Husk at det er tillatt å ta med konserter/fremføringer hvis studieplanen åpner for dette. Det gis ikke støtte til en turne med kun konserter, utover det er det ikke satt en øvre grense for antall fremføringer. Konserter skal ikke lenger beskrives i rapportskjema (nytt fra februar 2022).

  • Det godkjennes maks 3 timer per konsert/fremføring. Lydprøver anses som del av fremføring, men rigging, transport og utpakking teller ikke.
  • I hovedsak godkjennes ikke egenaktivitet; man må altså være minst to deltakere samlet for å kunne rapportere timer.

Husk også at kurset må ha minst 4 godkjente deltakere (nytt fra 2021) - altså deltakere som har vært tilstede i minst 75 prosent av tiden. Har du dårlig fremmøteprosent, kan du slette de dagene der det har vært dårligst oppmøte, da blir endelig timetall redusert, og du får opp fremmøteprosenten. Ikke legg stemmeøvinger inn i felleskurset - disse skal ha egen søknad og egen studieplan :)

Spørsmål til kurset?

Er det ting du ikke finner på veiledningssidene eller i veilederne, kontakt oss ved å sende melding direkte via portalen (ikke via telefon eller vanlig epost) - dette er del av saksbehandlingen som skal dokumenteres.