Møteplasser for dialog

Vi mener det er viktig å møtes for å bli kjent og forstå at vi er i samme båt. Derfor arrangerer vi samlinger der alle våre medlemsorganisasjoner, venneorganisasjoner og lokale musikkråd blir invitert. Vi inviterer også representanter fra det offentlige, samt politikere og andre det kan være aktuelt å få i tale. Vestland musikkråd er paraply for hele det frivillige musikklivet. Vårt mål er at alle skal lykkes - uavhengig av sjanger.