Møteplasser for dialog

Vi mener det er viktig å møtes for å bli kjent og forstå at vi er i samme båt. Derfor arrangerer vi samlinger der alle våre medlemsorganisasjoner og lokale musikkråd blir invitert. Vi inviterer også representanter fra det offentlige, samt politikere og andre det kan være aktuelt å få i tale. Vestland musikkråd er paraply for hele det frivillige musikklivet. Vårt mål er at alle skal lykkes - uavhengig av sjanger.