Ny bruker

Skal laget ha en ny kontaktperson i søknadsportalen? Laget legger selv inn den nye personen.

Laget kan selv administrere sin side, legge til nye brukere, tildele roller, og slette gamle oppføringer.

Ny bruker for lag som allerede ligger inne i portalen

Hvis laget allerede er inne i den nye søknadsportalen, og har en aktiv bruker, kan denne registrere den nye personen og invitere vedkommende inn. Velg Administrer brukerkontoer fra venstremenyen (dette forutsetter at du har fått alle rettigheter av hovedadministrator i laget, spør ev. den som inviterte deg inn).

Vær derfor obs på hvilken rolle den nye brukeren skal ha:

  • «Standard bruker» gis begrenset tilgang, og kan søke og rapportere egne kurs, men ikke ikke rapportere tidligere brukeres kurs.
  • Ny bruker kan også tildeles rollen som «Administrator» og få tilgang på alle lagets kurs og hele organisasjonens oppføring.

Trykk her for å laste ned en veileder om prosedyren. Husk å hjelpe vedkommende med hvor disse veiledningssidene ligger, og hvilke regler som gjelder. Det er ikke kjekt for en ny bruker å måtte gjette seg frem, og kanskje måtte gjøre ting om igjen.

Lag som ennå ikke ligger inne i portalen

Lag som ennå ikke har tilgang vil få personen som registrerer laget som sin hovedbruker, så det er lurt at den som skal søke og rapportere også legger inn laget første gang (og ikke f. eks. en styreleder). Les mer om førstegangsregistrering her.