Ny bruker i portalen

Skal laget ha en ny kontaktperson i søknadsportalen? Laget legger selv inn den nye personen.

I KursAdmin var det fylkesmusikkrådet som måtte opprette bruker på vegne av laget, i den nye søknadsportalen kan dere ordne dette selv.

For lag som allerede ligger inne i portalen

Den som allerede har tilgang kan registrere den nye og invitere den inn. Dette forutsetter selvfølgelig at laget allerede er inne i søknadsportalen, og har en aktiv bruker. Trykk her for å laste ned en veileder om prosedyren

Lag som ennå ikke ligger inne i portalen

Lag som ennå ikke har tilgang vil få personen som registrerer laget som sin hovedbruker, så det er lurt at den som skal søke og rapportere også legger inn laget første gang (og ikke f. eks. en styreleder). Les mer om førstegangsregistrering her.