Ny bruker i portalen

Skal laget ha en ny kontaktperson i søknadsportalen? Laget legger selv inn den nye personen.

I KursAdmin var det fylkesmusikkrådet som måtte opprette bruker på vegne av laget, i den nye søknadsportalen kan dere ordne dette selv.

For lag som allerede ligger inne i portalen

Hvis laget allerede er inne i den nye søknadsportalen, og har en aktiv bruker, kan denne registrere den nye personen og invitere vedkommende inn. Trykk her for å laste ned en veileder om prosedyren. Husk å hjelpe vedkommende med hvor disse veiledningssidene ligger, og hvilke regler som gjelder. Det er ikke kjekt for en ny bruker å måtte gjette seg frem, og kanskje måtte gjøre ting om igjen.

Lag som ennå ikke ligger inne i portalen

Lag som ennå ikke har tilgang får personen som registrerer laget som sin hovedbruker, så det er lurt at den som skal søke og rapportere også legger inn laget første gang (og ikke f. eks. en styreleder). Les mer om førstegangsregistrering her.