Lokale musikkråd

Du finner lokale musikkråd i flere kommuner i vårt område. Disse er viktige talerør for det lokale musikklivet og utfører en rekke oppgaver i sine lokalmiljø.

Du finner oversikt over og kontaktinformasjon til lokale musikkråd i Vestland her.

Du kan lese mer om lokale musikkråd og hvordan de kan organiseres her.