Inkludering og mangfold

Vestland musikkråd er en pådriver for sosial inkludering, og vil motarbeide utenforskap i musikk- og kulturfeltet.

Ett av tiltakene er å videreutvikle og opprettholde nåværende nivå innen prosjektet ”Musikk i fengsel og frihet” (Miff). Les mer under.

Lag og organisasjoner som har krav på Voksenopplæringstilskudd kan også søke ekstratilskudd for ekstrautgifter man har med å tilrettelegge overfor deltakere som har behov for særskilt hjelp for å kunne delta i aktiviteten.

I 2020 skal vi ha spesielt fokus på inkludering det frivillige musikklivet, og i den forbindelse har vi signert Mangfoldsplakaten.