Inkludering og mangfold

Vestland musikkråd er pådriver for sosial inkludering, og vil motarbeide utenforskap på musikk- og kulturfeltet.

  • Temaet inkludering og rekruttering ble tatt opp på vår dialogkonferanse SAMSTEMT 2021. Les mer om panelsamtale og ressurser under knappen "Inkludering og rekruttering" under.
  • Ett av våre mål er å videreutvikle og opprettholde ”Musikk i fengsel og frihet” (Miff). Les mer på knappen "Musikk i fengsel og frihet" under.
  • Lag og organisasjoner som har krav på Voksenopplæringstilskudd kan søke ekstra tilskudd for ekstrautgifter man har med å tilrettelegge overfor deltakere som har behov for særskilt hjelp for å kunne delta i kurs og aktivitet. Trykk på "Tilrettelegging av kurs" under.