Organisasjonsutvikling

Tips og råd til lag og organisasjoner som vil bruke litt tid på å bygge opp kompetanse. Husk at man kan søke tilskudd til kursaktivitet så lenge opplæringen går over minst fire timer, og har minst fire deltakere (inkl. lærer).

Les mer om hvordan søke kurstilskudd her.

Er dere allerede inne i ordningen, les om studieplaner i organisasjonsutvikling her.

Les om hvordan bruke FNs bærekraftsmål som inspirasjon i organisasjonsutviklingen her.