Våre medlemmer

Vi organiserer alle fritidsmusikerne i Vestland. Medlemmer i organisasjoner som er medlem i Norsk musikkråd er automatisk medlem hos oss. Vi har også lokale musikk- og kulturråd i en del kommuner i Vestland.

MEDLEMSORGANISASJONER MED FYLKES/REGIONSLEDD

Alle medlemslag i disse organisasjonene er medlem hos Vestland musikkråd.

AKKS Bergen

Bergen og Hordaland Sangerforbund / Sogn og Fjordane Sangerforbund

Bjørgvin Kirkesangforbund

CREO Vestland

De Unges Orkesterforbund - Vestland

Folkeakademiet Hordaland / Folkeakademiet Sogn og Fjordane

Hordaland Folkemusikklag / Sogn og Fjordane Folkemusikklag

Musikkpedagogene Bergen

Norges Korforbund Hordaland / Norges korforbund Sogn og Fjordane

Norges musikkorps forbund Hordaland / Norges musikkorps forbund Nordvest

Norsk Forening for Musikkterapi Vestland

Vestland krets av Norske Trekkspilleres Landsforbund

Ung i Kor - Vest

Ung Kirkesang Vest

NASJONALE MEDLEMSORGANISASJONER

Full liste over alle medlemsorganisasjonene som organiserer alle våre lag men ikke har fylkes-/regionsledd finner du her. Alle medlemslag i disse organisasjonene som holder til i Vestland, er medlem hos Vestland musikkråd.

LOKALE MUSIKKRÅD

Informasjon om lokale musikkråd i Vestland finner du her.