Inkludering og rekruttering

"Grunnlaget for Vestland musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker.” (Fra våre vedtekter.)

På vår konferanse SAMSTEMT i 2021 hadde vi inkludering og rekruttering som vårt hovedtema, og fokuset fortsetter inn i 2022.

Panelsamtale om inkludering, mangfold og likestilling i musikklivet

Les om vår konferanse SAMSTEMT 2021 der Trine Gabrielsen, daglig leder i AKKS Bergen, leder en panelsamtale mellom Silvelin Havnevik fra Norges Musikkorps Forbund, Rune F. Brunslid fra Norges korforbund, og Vincent Mrimba som kommer fra en jobb som prosjektkoordinator på Ny-Krohnborg Senter og nå er direktør i kulturetaten i Bergen kommune. Alle tre deler sine erfaringer med inkludering her.

Panelsamtale om rekrutteringsarbeidet med fokus på inkludering og mangfold

Les om den andre panelsamtalen på SAMSTEMT 2021 der Vanja Konradsen i Frivillighet Norge snakker med to representanter for det offentlige: Johan Bengtsson fra Sunnfjord kommune og Åge Avedal fra Vestland fylkeskommune. Temaet er Inkludering og mangfold i rekrutteringsarbeidet. Les mer her.