Inkludering

Styret i Vestland musikkråd har i 2020 signert Mangfoldsplakaten for å sette fokus på inkludering i musikklivet. Vi ønsker å få i gang en samtale i organisasjonslivet om hvordan vi inkluderer de som faller utenfor kulturelt og sosialt. Les mer her.

"Grunnlaget for Vestland musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker.” (Fra våre vedtekter.)