Inkludering og rekruttering

"Grunnlaget for Vestland musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker.” (Fra våre vedtekter.) Styret i Vestland musikkråd har i 2020 signert Mangfoldsplakaten for å sette fokus på inkludering i musikklivet. Vi ønsker å få i gang en samtale i organisasjonslivet om hvordan vi inkluderer de som faller utenfor kulturelt og sosialt. På vår konferanse SAMSTEMT i 2021 hadde vi inkludering og rekruttering som vårt hovedtema.

Panelsamtale om inkludering, mangfold og likestilling i musikklivet

Les om panelsamtalen på vår konferanse SAMSTEMT 2021 der Trine Gabrielsen, daglig leder i AKKS Bergen, leder en panelsamtale mellom Silvelin Havnevik fra Norges Musikkorps Forbund, Rune F. Brunslid fra Norges korforbund, og Vincent Mrimba som kommer fra en jobb som prosjektkoordinator på Ny-Krohnborg Senter og nå er direktør i kulturetaten i Bergen kommune. Alle tre deler sine erfaringer med inkludering her.

Panelsamtale om rekrutteringsarbeidet med fokus på inkludering og mangfold

Les om den andre panelsamtalen på SAMSTEMT 2021 der Vanja Konradsen i Frivillighet Norge snakker med to representanter for det offentlige: Johan Bengtsson fra Sunnfjord kommune og Åge Avedal fra Vestland fylkeskommune. Temaet er Inkludering og mangfold i rekrutteringsarbeidet. Les mer her.