Inkludering

Inkludering og tilrettelegging er vårt hovedfokus i 2020.

"Grunnlaget for Vestland musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker.” (Fra våre vedtekter.)

"Vestland musikkråd skal arbeide for økt tilrettelegging av musikkopplæring og -aktivitet." (Fra Handlingsprogrammet 2019 - 2021)