SAMSTEMT 2024 - Dialogkvelder om ressurs- og kompetansebehov i musikklivet

Våren 2024 inviterer Vestland musikkråd til dialogkvelder i kommunene for å ha en åpen samtale med det lokale musikklivet. Tema er denne gangen er ressurs- og kompetansebehov. Finnes det nok faglige ressurser? Har dere gode nok øvingslokaler? Hvordan står det til med rekrutteringen?

Vestland musikkråd vil i 2024 arbeide spesielt med å se nærmere på hvilke utfordringer og behov det frivillige musikklivet har når det gjelder kompetanse, økonomi, utstyr og lokaler. Arbeidet består i en oppsøkende vestlandsturné i februar/mars 2024, samt en google-undersøkelse i april. På denne måten håper vi å komme i nær og direkte dialog med våre lokale medlemslag.

Vi besøker åtte steder i Vestland

Florø (27/2), Nordfjordeid (28/2), Sogndal (29/2), Alver (6/3), Bergen (7/3), Voss (13/3), Stord (14/3) og Askøy (21/3).

Les mer om innholdet i invitasjonen. NB. Tidspunkt på Voss er endret til 17:30 - 19:30

Du kan selv velge dag og sted, møtestedene er spesifisert i påmeldingsskjemaet under.

PÅMELDING HER

Møtetider alle dager: 18:30 - 21:00 unntatt på Voss, der holder vi på fra 17:30 til 19:30 så folk kan få med seg jazzkonserten i Gamlekinoen.

Kom litt før så får du kaffe og litt å bite i. (På Voss tar vi matbiten mens vi snakker sammen.)

Påmeldingsfrist: Så snart som mulig, helst en uke før møtedato.

Velg møtedato og -sted

Hvem representerer du? F.eks. kor/band/spelemannslag/orkester/korps.

Vi serverer wraps/bagett el l. ved oppstart (inkl. et kjøttfritt alternativ) + noe søtt/frukt som kaffemat.

AGENDA

Utgangspunktene for alle agendapunktene:

1) Dagens situasjon?
2) Kompetansebehov i egen virksomhet?
3) Tiltak og forbedringer for fremtiden?

  • Velkommen / Presentasjon VMR
  • Kompetansebehov
  • Tilskuddsordninger / Økonomi
  • Musikklokaler
  • Rekruttering
  • TONO – ny ordning
  • Eventuelt

PÅMELDING SÅ SNART SOM MULIG, HELST EN UKE FØR MØTEDATO.

Dialogkveldene er støttet av Vestland fylkeskommune.