Gode musikklokaler for alle

Vestland musikkråd (VMR) skal arbeide for at det frivillige musikklivet skal få gode, tilpassede og tilgjengelige øvings- og konsertlokaler, blant annet ved å påvirke offentlige bygge- og rehabiliteringsprosjekt.

Vi ser skolen som et lokalt kulturhus der musikklivet kan bidra med kunnskap om feltets behov både ved nybygging og oppussing. VMR ønsker å være en faglig sterk og attraktiv part i høringer, planprosesser og andre aktuelle fora.


Sjekk ut ditt eget øvingslokale

Kom i gang: Hvor godt er øvingsommet mitt? Last ned sjekkliste her.

Norsk standard for akustikk i musikklokaler

Norsk musikkråd har vært en av pionerene for å fremme bedre musikklokaler til øving og fremføring. Det har blant annet resultert i verdens første standard for akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse (NS-ISO 23591).

Musikkrådets normer og anbefalinger

Norsk musikkråd sine normer og anbefalinger kan lastes ned her.

Søk støtte til akustikkmåling:

Kulturrom har opprettet et nytt tilskuddsområde for lag, foreninger, organisasjoner, virksomheter og kommuner som har behov for å utrede om et lokale egner seg til musikkutøvelse eller ikke. Les mer her.

Kartlegger kulturarenaer

Det er etablert et samarbeid med Kulturalliansen for å kartlegge alle kulturarenaer som er i bruk av det frivillige kulturlivet. Her er database over kulturlokalene som er målt.

VMR har fått tilskudd fra Hordaland fylkeskommune for å kjøpe inn akustisk måleutstyr - ta kontakt med oss for å få målt ditt lokale.


I oversikten under finner du akustikkmålinger som er foretatt av oss. Søk på lokalets navn eller sted. Vær oppmerksom på at noen av lokalene er korrigert i ettertid, så de akustiske forholdene kan være bedre nå enn det som fremgår av rapporten.

Database musikklokaler