Gode musikklokaler for alle

Vestland musikkråd arbeider for at det frivillige musikklivet skal få gode, tilpassede og tilgjengelige øvings- og konsertlokaler. Når vi måler akustikken i rom som benyttes til musikk, viser det seg dessverre at hele 4 av 5 musikklokaler er uegnet til det det brukes til.


Sjekk ut ditt eget øvingslokale

Kom i gang: Hvor godt er øvingsrommet mitt? Last ned sjekkliste her.

Internasjonal standard for akustikk i musikklokaler

Norsk musikkråd har vært en av pionerene for å fremme bedre musikklokaler til øving og fremføring. Det har blant annet resultert i verdens første standard for akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse (NS-ISO 23591).

Musikkrådets normer og anbefalinger

Norsk musikkråd sine normer og anbefalinger kan lastes ned her.

Pris på måling av oss

Vestland musikkråd har fått tilskudd fra fylkeskommunen til akustisk måleutstyr, og holder på å lære opp en ny akustikkmåler hos oss. Han er del av et nasjonalt nettverk for målere, der det er fokus på kunnskapsdeling og kvalitetssikring. Å få målt et lokale gjennom oss koster kr. 7.500,- pluss reise (2023) noe som er mye billigere enn det det koster hvis en fagakustiker skal måle rommet. Etter selve målingen vil vi utarbeide en rapport som en ev. fagakustiker kan benytte videre i sitt arbeid (se eksempel på rapport helt nederst). Les neste avsnitt for muligheter til å søke om tilskudd til måling og utbedring. Ta kontakt for nærmere informasjon og bestilling av måling av ditt lokale.

NB! Det er forsinkelse på denne tjenesten fra oss grunnet opplæring av ny måler + utfordringer med et dataprogram etter oppdatering.

Søk støtte til akustikkmåling

Kulturrom har opprettet et nytt tilskuddsområde for lag, foreninger, organisasjoner, virksomheter og kommuner som har behov for å utrede om et lokale egner seg til musikkutøvelse eller ikke, les mer her. Man kan også søke støtte til enklere utbedring av musikklokaler, les om alt man kan søke til her.


Kartlegger kulturarenaer

Det er etablert et samarbeid med Kulturalliansen for å kartlegge alle kulturarenaer som er i bruk av det frivillige kulturlivet. Her er database over kulturlokalene som er målt.

Skolen som kulturarena

Skolen er et hus der folk bor, og kan i enda høyere grad benyttes til kulturformål på kveldstid. Musikklivets aktører har mye kunnskap og erfaring, og kan bidra med kunnskap om feltets behov både ved nybygging og oppussing. Kulturalliansen, Kulturtanken og Kulturrom har utarbeidet en rådgivende sjekkliste til hjelp i planleggingen av nye skolebygg, og for tilpasning av skolebygg til kulturformål, se her. Viken fylkeskommune har laget en veileder som heter "Skolen som kulturarena" (2023), den kan lastes ned her.

Helsedirektoratets veileder

Helsedirektoratet har gitt ut en veileder som heter "Musikkanlegg og helse" til hjelp for arrangører og kommuner: "Denne veilederen skal bidra til å forebygge og redusere helseskade og helseplager for omgivelsene som følge av høyt lydnivå og forebygge hørselsskader for publikum og ansatte ved aktiviteter som konserter, festivaler, treningssentre, diskoteker, restauranter og lignende", står det i den. Lenke her.

Database

På den lilla knappen under finner du akustikkmålinger som er foretatt av oss. Søk på lokalets navn eller sted. Vær oppmerksom på at noen av lokalene er korrigert i ettertid, så de akustiske forholdene kan være bedre nå enn det som fremgår av rapporten.

Database musikklokaler