Gode musikklokaler for alle

Vestland musikkråd (VMR) skal arbeide for at det frivillige musikklivet skal få gode, tilpassede og tilgjengelige øvings- og konsertlokaler, blant annet ved å påvirke offentlige bygge- og rehabiliteringsprosjekt.

Vi ser skolen som et lokalt kulturhus der musikklivet kan bidra med kunnskap om feltets behov både ved nybygging og oppussing. VMR ønsker å være en faglig sterk og attraktiv part i høringer, planprosesser og andre aktuelle fora.


Ressurser:

Kom i gang: Hvor godt er øvingsommet mitt? Last ned sjekkliste her.

Norsk musikkråd har vært en av pionerene for å fremme bedre musikklokaler til øving og fremføring. Det har blant annet resultert i verdens første standard for akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse (NS8178).

Norsk musikkråd sine normer og anbefalinger kan lastes ned her.

Det er etablert et samarbeid med Kulturalliansen for å kartlegge alle kulturarenaer som er i bruk av det frivillige kulturlivet. Her er database over kulturlokalene som er målt.

VMR har fått tilskudd fra Hordaland fylkeskommune for å kjøpe inn akustisk måleutstyr - ta kontakt med oss for å få målt ditt lokale.

I oversikten under finner du akustikkmålinger som er foretatt av oss. Søk på lokalets navn eller sted. Vær oppmerksom på at noen av lokalene er korrigert i ettertid, så de akustiske forholdene kan være bedre nå enn det som fremgår av rapporten.

Database musikklokaler