Gode musikklokaler for alle

Vestland musikkråd arbeider for at det frivillige musikklivet skal få gode, tilpassede og tilgjengelige øvings- og konsertlokaler. Når vi måler akustikken i rom som benyttes til musikk, viser det seg dessverre at hele 4 av 5 musikklokaler er uegnet til det det brukes til.


Sjekk ut ditt eget øvingslokale

Kom i gang: Hvor godt er øvingsrommet mitt? Last ned sjekkliste her.

Internasjonal standard for akustikk i musikklokaler

Norsk musikkråd har vært en av pionerene for å fremme bedre musikklokaler til øving og fremføring. Det har blant annet resultert i verdens første standard for akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse (NS-ISO 23591).

Musikkrådets normer og anbefalinger

Norsk musikkråd sine normer og anbefalinger kan lastes ned her.

Søk støtte til akustikkmåling

Kulturrom har opprettet et nytt tilskuddsområde for lag, foreninger, organisasjoner, virksomheter og kommuner som har behov for å utrede om et lokale egner seg til musikkutøvelse eller ikke. Les mer her.

Pris

VMR har fått tilskudd fra fylkeskommunen til akustisk måleutstyr, og er del av et nasjonalt nettverk for målere. Å få målt et lokale gjennom oss koster kr. 7.500,- pluss reise (2023) noe som er mye billigere enn det det koster hvis en fagakustiker skal måle rommet. Etter selve målingen vil vi utarbeide en rapport som en ev. fagakustiker kan benytte videre i sitt arbeid (se eksempel på rapport helt nederst).

Ta kontakt for nærmere informasjon og bestilling av måling av ditt lokale.

Kartlegger kulturarenaer

Det er etablert et samarbeid med Kulturalliansen for å kartlegge alle kulturarenaer som er i bruk av det frivillige kulturlivet. Her er database over kulturlokalene som er målt.

Skolen som kulturarena

Skolen er et hus der folk bor, og kan i enda høyere grad benyttes til kulturformål på kveldstid. Musikklivets aktører har mye kunnskap og erfaring, og kan bidra med kunnskap om feltets behov både ved nybygging og oppussing. Kulturalliansen, Kulturtanken og Kulturrom har utarbeidet en rådgivende sjekkliste til hjelp i planleggingen av nye skolebygg, og for tilpasning av skolebygg til kulturformål, se her.

På den lilla knappen under finner du akustikkmålinger som er foretatt av oss. Søk på lokalets navn eller sted. Vær oppmerksom på at noen av lokalene er korrigert i ettertid, så de akustiske forholdene kan være bedre nå enn det som fremgår av rapporten.

Database musikklokaler