Last ned utbetalingsbilag

Vi sender ikke ut papirbrev, men du kan laste ned dokumentene som kommer i portalen på denne måten.

Utbetalingsdatoer: Vårsemesteret betales ut i første halvdel av november, høstsemesteret betales ut i løpet av april.


For bilag: Klikk på navnet ditt øverst til høyre i vinduet, og velg Administrer brukerkontoer (dette forutsetter at du har fått alle rettigheter av hovedadministrator i laget, spør ev. den som inviterte deg inn).

Klikk deretter du på Utbetalingsbilag for å få opp en liste over alle utbetalingsbilag knyttet til laget.

Du kan klikke på hver enkelt av dem for å laste dem ned i PDF-format.