Styret i Vestland musikkråd

Valgt på årsmøtet 26. april 2023

Styreleder
Jan Ludvig Jacobsen, Norges korforbund Hordaland

Nestleder
Eli Kjelkenes Løfvenius, Ung i Kor - Vest

Styremedlemmer
Berner Midthjell, Sogn og Fjordane folkemusikklag
Bjørn Berentsen, Norges korforbund - Hordaland
Ljubov Katerli, Musikkpedagogene Bergen
Rannveig Djønne, Hordaland folkemusikklag
Åsmund Aasebø, Austevoll musikkråd

Varamedlemmer
Ingvill Espedal, Norges korforbund - Hordaland
Judit Borlaug Vestreim, Sogn og Fjordane folkemusikklag

Valgkomite
Vigdis Olsen, Stord musikkråd
Per Øyvind Tveiten, Hordaland folkemusikklag
Astrid Aarhus Byrkenes, Bjørgvin Kirkesangforbund
Roald Leivestad, Flora musikkråd (vara)