Styret i Vestland musikkråd

Valgt på årsmøtet 13. mars 2021

Styreleder
Marianne Hoff, Norges korforbund Sogn og Fjordane

Nestleder
Halvard Bjørgo, Voss musikkråd

Styremedlemmer
Dordi Boksasp Lerum, Sogn og Fjordane folkemusikklag
Ingvill Espedal, Norges korforbund Hordaland
Bodil Veronika Amland Heilund, AKKS Bergen
Eli Kjelkenes Løfvenius, Ung i Kor Vest
Axel Fjeld, Norsk sangerforum

Varamedlemmer

Jan L. Jacobsen, Norges korforbund Hordaland

Valgkomite
Tore Kloster, Norsk Sangerforum
Kristin Mestad, Bjørgvin kirkesangforbund
Ingrid Heieren, Sogn og Fjordane folkemusikklag