Styret i Vestland musikkråd

Valgt på årsmøtet 16. mars 2019

Styreleder
Tore Kloster, Norsk sangerforum

Nestleder
Kristin Mestad, Bjørgvin kirkesangforbund

Styremedlemmer
Halvard Bjørgo, Voss musikkråd
Ingrid Heieren, Sogn og Fjordane Folkemusikklag
Jørgen Larsson, De Unges Orkesterforbund Hordaland

Varamedlemmer
Axel Fjeld, Ung i Kor – Vest
Marion R. Løseth, Folkeakademiet Hordaland
Ann Therese Kjenes, AKKS Bergen