1 - Søke via ny portal

Fra 2021 skal det søkes via forenklet system i ny nettportal. Nye søkere kan også legge seg inn så snart medlemskapet er i orden (les mer på knapp 0 - Regler). Det skal søkes før kurset starter, men vi er fleksible under pandemien.

Medlemmer i Norges korforbund og i Norges musikkorpsforbund søker som vanlig direkte til dem.

Allerede inne og skal opprette nytt kurs? Logg inn her. Trykk på den grønne knappen oppe til høyre der det står "Søk tilskudd" inne i portalen. Trykk her for å laste ned veileder hvis du har glemt gangen i det. Husk å lese under her (og på de andre knappene) for tips og regler - det kan spare deg for mye tid. Les om rapportering under egen knapp. Ikke legg stemmeøvinger inn i felleskurset - disse skal ha egen søknad og egen studieplan.

Førstegangsregistrering

Logg enkelt inn med ID-porten (kjent fra Bank-ID, Min-ID osv.). Første gang du logger inn skal du registrere laget (bandet, koret, orkesteret) du søker på vegne av. Da vil systemet hente opplysningene fra Brønnøysundregisteret om dere er registrert der, hvis ikke må du legge laget inn manuelt. OBS. Du altså ikke legge inn et organisasjonsnummer, men hvis dere har det, vil opplysningene i portalen automatisk synkroniseres mot registeret, og du vil slippe å forandre flere steder ved endring av opplysninger.

Hvem skal være kontaktperson?

Det er den som skal ha ansvar for den digitale registreringen som skal opprette bruker og lag i portalen; det er laget selv som avgjør hvem dette skal være (det behøver ikke å være leder). Er det ny kontaktperson som trenger bruker i portalen? Du kan selv invitere den inn! Les hvordan her.

Sånn legger du inn laget (koret, bandet, orkesteret)

Med "medlemslag" menes bandet, koret, orkesteret osv. Laget må ha gyldig medlemskap hos en av Musikkens studieforbund sine medlemsorganisasjoner for å bli godkjent som søker, les mer her på Regler.

Etter at du har lagt inn laget du søker på vegne av med navn på orkesteret eller spelemannslaget ditt, må du knytte det til rett studieforbund (Musikkens studieforbund), og oppgi medlemsorganisasjonen dere tilhører (f. eks. BandOrg, Norsk sangerforum, NTL). Hvis ikke du vet hvor dere er medlem, må du spørre leder i laget. Pass på at du ikke søker på vegne av noen av disse medlemsorganisasjonene (hvis du ikke mener det, da!), men søker som ditt eget lag. Spør oss hvis du blir forvirret.

Søk for korrekt semester

VÅR: 1. januar - 30. juni. HØST: 1. juli - 31. desember. Husk at det kun skal rapporteres reelle datoer med faktisk fremmøte, men hvis det er usikkert når dere starter opp pga. pandemien eller andre ting, bare sett en dato i søknaden.

Timetall / Hvor mange kurs trenger dere?

Husk at vi alltid gjetter litt på søknadsnivå - først når kurset er ferdig vil det vise seg hvor mange timer det ble til slutt, søknaden er derfor ikke bindende. Opprett egne søknader for instrument- og stemmegrupper, de er ikke del av felleskurset. Eksempelvis kan et kor ha 5 kurs (eller enda flere) hvert semester, disse kan hete: "Sangfuglene Felles vår 2022", "Sangfuglene Sopran vår 2022", "Sangfuglene Alt vår 2022", "Sangfuglene Tenor vår 2022" og "Sangfuglene Bass vår 2022". Bruk rett studieplan for disse, les mer under. NB: Hvert kurs må ha minst fire deltakere, og gå over fire timer for å bli godkjent. Noen lager derfor stemme-/instrumentgrupper for kvinne- og herrestemmer, og noen har egne kurs for blåsere og strykere for å komme opp i fire deltakere. Spør via kurset hvis du lurer, vi er her for å hjelpe :)

Antall deltakere

NB: Nye regler fra 2021: Kurset må ha minst 4 deltakere (inkl. ev. lærer). Rene trioer kan nå benytte egen studieplan for trioer - les mer her. Kurs som er planlagt for minst fire deltakere, men der noen faller fra underveis, kan også søke dispensasjon. Da må alle de planlagte deltakerne registreres med navn osv. i kurset.

Logisk kursnavn

Tenk på at det er lurt å gi kurset et logisk navn - et navn som beskriver hva det skal gis opplæring i og øves på; er det et felleskurs eller en instrumentgruppe i orkesteret? Du behøver ikke lenger å ha med navnet på laget - det vises automatisk, men legg gjerne inn semesteret som før (f.eks. VÅR 2022), da blir det lettere for deg når du har flere søknader og rapporter liggende.

Studieplan

Når du oppretter kurset må du velge en passende studieplan. Det vanligste er å velge "samspill" for fellesøvinger. Er det egne øvinger for stemme- eller instrumentgrupper der det er minst 4 deltakere (inkl. ev. lærer) over minst 4 timer, skal det opprettes egne kurs for disse, da velger man en studieplan som heter f. eks. stemmeøvelser eller innstudering av repertoar. OBS: Rene trioer må velge en studieplan for trioer for å få unntak om kravet om fire deltakere. Les mer om studieplaner her.

Fleksible søknadsfrister under pandemien

Nye kurs skal søkes om så snart som mulig (loven sier: Før øvingen starter), men hvis du har glemt det eller utsatt det pga. korona - ikke bli stresset; det blir en overgangsperiode med fleksible frister. Det er likevel viktig å respektere rapportfristene på godkjente kurs, hvis ikke har man ikke krav på dette statstilskuddet. Husk at det fortsatt er en del som skal gjøres (deltaker-navn, datoer og fremmøte) selv om alt er mye enklere i ny portal.

Veileder

Trykk her for å laste ned veileder om hvordan søke om kurstilskudd i tilskuddsportalen (men det kan være du klarer det helt fint uten).

Svar på søknad

Vær obs på at du kan måtte vente litt på svar på søknaden mens vi saksbehandler rapportene fra foregående semester. Vi prioriterer det viktigste først :)

Spørsmål til kurset?

Er det ting du ikke finner på veiledningssidene eller i veilederen (last ned over), kontakt oss ved å sende melding direkte via portalen (ikke via telefon eller vanlig epost) - dette er del av saksbehandlingen som skal dokumenteres.

Hvis du vil bruke mobiltelefon

Det er like enkelt å søke og rapportere fra en mobiltelefon som på datamaskin. Systemet fungerer i alle nettlesere og de fleste enheter. Det er lurt å legge portalen som bokmerke i nettleseren eller direkte på hjemskjermen på telefonen, les hvordan her.

Avlysning av kurs?

Må du avlyse - les her for prosedyrer og mer info.