1 - Søke

Det skal søkes før aktiviteten starter. Nye søkere kan legge seg inn i portalen så snart medlemskapet er i orden (les mer på knapp 0 - Regler).

Medlemmer i Norges korforbund og i Norges musikkorpsforbund søker som vanlig direkte til dem.

Dette er veiledning med lenker til portalen der det søkes :)

Førstegangsregistrering

Er du og laget ny i portalen, trykk her for tips.

Søke nytt kurs

Allerede inne og skal opprette nytt kurs? Logg inn her. Trykk på den grønne knappen oppe til høyre der det står "Søk tilskudd" når du er inne i portalen. Velg rett søknadsrunde (ikke bruk en gammel kladd fra i fjor, gamle søknadsrunder er ikke gyldige selv om de foreløpig går gjennom). Trykk her for å laste ned veileder hvis du har glemt gangen i det. Husk å lese under her (og på de andre knappene) for tips og regler - det kan spare deg for mye tid. Les om rapportering under egen knapp. Ikke legg stemmeøvinger inn i felleskurset - disse skal ha egen søknad og egen studieplan - se mer under.

Søk for korrekt semester

VÅR: 1. januar - 30. juni. HØST: 1. juli - 31. desember. Husk at det kun skal rapporteres reelle øvingsdatoer med faktisk fremmøte, men på søknadsnivå er det er alltid "tenk på et tall" - legg inn det du tror det blir, men innenfor rett semester. Det er datoene du legger inn i rapportskjemaet som til slutt avgjør hva som blir start- og sluttdato.

Ta med semester og årstall i kursnavnet

Da finner du raskere frem til rette kurs ved neste korsvei.

Logisk kursnavn

Tenk på at det er lurt å gi kurset et logisk navn - et navn som beskriver hva det skal gis opplæring i og øves på; er det et felleskurs eller en instrumentgruppe i orkesteret? Hent ideer til kursnavn fra studieplanen du benytter. Du behøver ikke lenger å ha med navnet på laget - det vises automatisk, men legg gjerne inn semesteret som før (f. eks. "Stemmegruppe Tenor vår 2022"), da blir det lettere for deg når du har flere søknader og rapporter liggende.

Kommune

Skriv de første bokstavene i kommunen du vil hente opp, velg kommunen fra listen under ved å trykke på rett navn (det er dessverre ikke nok å skrive inn kommunenavnet direkte, det må også velges).

Timetall / Hvor mange kurs trenger dere?

Husk at vi alltid gjetter litt på søknadsnivå - først når kurset er ferdig vil det vise seg hvor mange timer det ble til slutt, søknaden er derfor ikke bindende.

Opprett egne søknader for instrument- og stemmegrupper, de er ikke del av felleskurset. Eksempelvis kan et kor ha 5 kurs (eller enda flere) hvert semester, disse kan hete: "Felleskurs korsang vår 2022", "Stemmegruppe Sopran vår 2022", "Stemmegruppe Alt vår 2022", "Stemmegruppe Tenor vår 2022" og "Stemmegruppe Bass vår 2022". Bruk rett studieplan for disse, les mer under.

NB: Hvert kurs må ha minst fire deltakere, og gå over fire timer for å bli godkjent. Noen lager derfor stemme-/instrumentgrupper for kvinne- og herrestemmer, og noen har egne kurs for blåsere og strykere for å komme opp i fire deltakere. Spør via kurset hvis du lurer, vi er her for å hjelpe :)

Antall deltakere

NB: Nye regler fra 2021: Kurset må ha minst 4 deltakere (inkl. ev. lærer). Rene trioer kan nå benytte egen studieplan for trioer - les mer her. Kurs som er planlagt for minst fire deltakere, men der noen faller fra underveis, kan også søke dispensasjon. Da må alle de planlagte deltakerne registreres med navn osv. i kurset.

Studieplan

Når du oppretter kurset må du velge en passende studieplan. Det vanligste er å velge "samspill" for fellesøvinger. Er det egne øvinger for stemme- eller instrumentgrupper der det er minst 4 deltakere (inkl. ev. lærer) over minst 4 timer, skal det opprettes egne kurs for disse, da velger man en studieplan som heter f. eks. stemmeøvelser eller innstudering av repertoar. OBS: Rene trioer må velge en studieplan for trioer for å få unntak om kravet om fire deltakere. Les mer om studieplaner her.

Søk før aktiviteten starter

Nye kurs skal søkes om så snart som mulig (loven sier: Før øvingen starter), men hvis du har glemt det av ulike grunner - ikke bli stresset; vi godkjenner sene søknader så langt det lar seg gjøre. Det er likevel viktig å respektere rapportfristene på godkjente kurs, hvis ikke har man ikke krav på dette statstilskuddet.

Veileder

Trykk her for å laste ned veileder om hvordan søke om kurstilskudd i tilskuddsportalen (men det kan være du klarer det helt fint uten).

Spørsmål til kurset?

Er det ting du ikke finner på veiledningssidene eller i veilederen (last ned over), kontakt oss ved å sende melding direkte via portalen (ikke via telefon eller vanlig epost) - dette er del av saksbehandlingen som skal dokumenteres.

Hvis du vil bruke mobiltelefon

Det er like enkelt å søke og rapportere fra en mobiltelefon som på datamaskin. Systemet fungerer i alle nettlesere og de fleste enheter. Det er lurt å legge portalen som bokmerke i nettleseren eller direkte på hjemskjermen på telefonen, les hvordan her.

Avlysning av kurs?

Må du avlyse - les her for prosedyrer og mer info.