Studieplaner

Hva er en studieplan?

Når du oppretter kurs blir du bedt om å velge en studieplan. Musikkens studieforbund har i samarbeid med medlemsorganisasjonene utviklet en rekke studieplaner som sier noe om hvordan opplæringen foregår i det enkelte laget. Denne tilskuddsordningen ligger under Voksenopplæringsloven, og det stilles krav til faglig innhold. Ikke alle øver med lærer/dirigent; f. eks. band kan øve på egen hånd med en studieplan tilpasset dette; man lærer og utvikler seg musikalsk selv om man "bare" spiller sammen. Trykk her hvis du vil lese mer på de forskjellige sjangrene før du velger rett plan inne i selve søknadsportalen.

Kun 4 timer

I skrivende stund står det "minimum 8 timer" på de fleste studieplanene i listen vi lenker til her, men reglene er endret til minimum 4 timer fra 2021.

Sjanger

Velg rett sjanger, og velg deretter område: Er det samspill/fellesøving, eller er det innstudering av repertoar i stemme- eller instrumentgruppe? Disse ulike typene opplæring har ulike studieplaner som sier noe om innholdet i opplæringen.

Nivå

Pass også på at du velger rett nivå: Er det nybegynnere velger du grunnleggende nivå. Det finnes også videregående nivå som kanskje de fleste benytter, og avansert nivå. Les på selve studieplanen og finn ut hva som passer best for ditt kurs. Diskuter ev. med dirigent / lærer hvis du er usikker.

Stemme- og instrumentgrupper skal i egne kurs

Ikke legg stemmeøvinger inn i felleskurset, stemme- og instrumentgrupper skal ha egen søknad og egen studieplan. Har du glemt å søke for stemme- / instrumentgruppene? Ikke fortvil, gå til Hjem-siden (trykk på oransje logo oppe til venstre) når du er inne i søknadsportalen, der finner du den grønne knappen der du søker tilskudd (oppe til høyre). Dette kan du gjøre når som helst i løpet av semesteret, pass bare på at du velger rett søknadsrunde. Og husk: 4 timer, 4 deltakere. Les mer om hvordan velge rett plan under.

Eksempel på de vanligste studieplanene:

  1. Orkester velger studieplan: "Opplæring i samspill i orkester". Har dere egne instrumentgrupper kan du også søke om egne kurs for disse. Da velger du studieplanen som heter "Innstudering av orkesterrepertoar i gruppe".
  2. Band bruker studieplan: "Samspill i band", velg rett nivå: Grunnleggende, videregående, eller fordypning.
  3. Storband bruker "Opplæring i samspill i storband", og ev. Instrumentalopplæring i gruppe (velg rett instrument).
  4. Kammermusikkensembler bruker "Opplæring i kammermusikk" og ev. Instrumentalopplæring i gruppe" (velg rett instrument).
  5. Kor bruker "Opplæring i korsang" til fellesøving, og "Stemmeøvelser i gruppe" til stemmegruppene sine.
  6. Korps bruker "Opplæring i samspill i korps", og ev. grupper gis planen "Innstudering av korpsrepertoar"
  7. Spelemannslag bruker "Samspill i spelemannslag". Instrumentgrupper kan bruke "Instrumentalopplæring i gruppe" (velg rett instrument).
  8. Trekkspill/toradergrupper bruker "Samspill i trekkspill og toraderorkester", og "Innstudering av trekkspill- og toraderrepertoar i gruppe" hvis det arrangeres grupper for dette i tillegg til samspilløvingen.

Egne studieplaner for trioer

Trioer kan nå søke direkte via portalen, forutsetningen er at man står på egen musikalske ben som musikk- eller sanggruppe. Da velge en egen studieplan for trioer: Opplæring i samspill i trio, eller Opplæring i sang i trio, dette unntaket gjelder altså ikke for stemme- og instrumentgrupper som ellers er del av et større ensemble - da må man være minst fire personer.

Oversikt over ALLE studieplanene her:

Trykk her hvis du vil lese mer før du velger rett plan inne i selve søknadsportalen.


Spørsmål til kurset? Kontakt oss ved å sende melding direkte via portalen (ikke via telefon eller vanlig epost) - dette er del av saksbehandlingen som skal dokumenteres.