Studieplaner

Hva er en studieplan?

Når du oppretter kurs blir du bedt om å velge en studieplan. Musikkens studieforbund har i samarbeid med medlemsorganisasjonene utviklet en rekke studieplaner som sier noe om hvordan opplæringen foregår i det enkelte laget. Denne tilskuddsordningen ligger under Voksenopplæringsloven, og det stilles krav til faglig innhold. Ikke alle øver med lærer/dirigent; f. eks. band kan øve på egen hånd med en studieplan tilpasset dette; man lærer og utvikler seg musikalsk selv om man "bare" spiller sammen.

Minst fire timer

I skrivende stund står det minimum 8 timer på de fleste studieplanene i listen vi lenker til (nederst), men reglene er endret til minimum 4 timer fra 2021.

Sjanger

Velg rett sjanger, og velg deretter område: Er det samspill/fellesøving, eller er det innstudering av repertoar i stemme- eller instrumentgruppe? Disse ulike typene opplæring har ulike studieplaner som sier noe om innholdet i opplæringen.

Nivå

Pass også på at du velger rett nivå: Er det nybegynnere velger du grunnleggende nivå. Det finnes også videregående nivå som kanskje de fleste benytter, og avansert nivå. Les på selve studieplanen og finn ut hva som passer best for ditt kurs. Diskuter ev. med dirigent / lærer hvis du er usikker.

Trykk her hvis du vil lese mer før du velger rett plan inne i selve søknadsportalen.

Spørsmål til kurset? Kontakt oss ved å sende melding direkte via portalen (ikke via telefon eller vanlig epost) - dette er del av saksbehandlingen som skal dokumenteres.