Fylkeskommunale støtteordninger

Her finner du de fylkeskommunale støtteordningene som er relevante for det frivillige musikklivet.

Tilskot til prosjekt og tiltak – frivillig kulturliv: Søknadsfrist 1. mars og 1. september. Her kan man søke støtte til store og små kulturprosjekter som har en regional verdi og/eller et regionalt nedslagsfelt. Både regionale og lokale lag og organisasjoner kan søke om støtte i ordningen. Mer informasjon her.

Tilskot til drift av regionale barne- og ungdomsorganisasjonar: Søknadsfrist 1. april 2020, fra 2021 blir søknadsfristen 1. mars. Søknadsskjema og retningslinjer vil bli offentliggjort her så fort de er klare.

Kulturelt utviklingsprogram (KUP): Søknadsfrist 1. juni. Denne ordningen gir tilskudd til større nyskapende kulturelle satsinger i Vestland. Retningslinjene for dette tilskuddet skal vedtas av Hovudutval for kultur, idrett og integrering, antageligvis i april. Søknadsskjema og retningslinjer vil bli offentliggjort her så fort de er klare.

Oversikt over alle de fylkeskommunale tilskuddsordningene finner du her. Listen blir oppdatert fortløpende etter hvert som de ulike ordningene blir vedtatt i de politiske organene.