Voksenopplæringstilskudd

Som fylkeledd av Musikkens studieforbund er kursutvikling og arbeidet med Voksenopplæringstilskuddet (VO) en av de største arbeidsoppgavene våre, og den aktiviteten der vi er i tettest kontakt med medlemmene. VO er en viktig ordning som støtter opplæringen i det frivillige musikklivet, som for eksempel band, kor, orkester, korps og spelemannslag. Vestland musikkråd veileder søkerne i prosessen, og saksbehandler rapporterte kurs.

Koronatiltak: Spesielle tider - dette fikser vi.