Opplæringstilskudd (tidligere kalt VO)

Opplæring er viktig, både den formelle og den uformelle som foregår på ukentlige øvinger i laget. Øving med lærer gir høyest tilskudd, men også øving uten lærer kan gi rett til kurstilskudd via oss, les mer på regelverk (knapp 0). På disse sidene finner du tips og råd til søknaden (den legger du inn et helt annet sted, men du finner lenke her under). Husk at det skal søkes før aktiviteten starter.

Det kreves minimum 4 deltakere (ev. lærer teller med), og minst 4 timer per kurs. Et kurs består normalt av alt laget gjør av samspill, fellesøvinger og konserter i løpet av semesteret. Vil man ha støtte til stemme- og instrumentgrupper må man søke egne kurs, siden disse har egne studieplaner (les mer på knapp 1B).

Trykk på knappene for veiledning (det sparer deg for tid når du er inne i selve søknadsportalen). Lenke til søknadsportal finner du på knapp 1A-Søke og på knapp 4-Rapporter.

0 Regelverk 1A Søke 1B Studieplaner 2 Deltakere 3 Timetall 4 Rapportér 5 Avlyse? 6 Ny bruker 7 Utbetalingsbilag

Sidene er under stadig utvikling, og reglene endrer seg ofte. Let her - ikke spar på gamle eposter :) Spørsmål til kurset? - Kontakt oss direkte via portalen. Noe du savner på veiledningssidene? Kontakt Vestland musikkråd.