Voksenopplæringstilskudd

Høstkurset 2020 skal rapporteres som beskrevet i denne veilederen. Fra våren 2021 skal det søkes via ny nettportal. Tidligere søkere har fått tilsendt informasjon via epost, og får tilsendt lenke til innlogging i midten av januar. Denne veilederen vil oppdateres når vi har mer opplysninger om den nye portalen.

Som fylkeledd av Musikkens studieforbund er kursutvikling og arbeidet med Voksenopplæringstilskuddet (VO) en av de største arbeidsoppgavene våre, og den aktiviteten der vi er i tettest kontakt med medlemmene. VO er en viktig ordning som støtter opplæringen i det frivillige musikklivet, som for eksempel band, kor, orkester, korps og spelemannslag. Vestland musikkråd veileder søkerne i prosessen, og saksbehandler rapporterte kurs.

Koronatiltak: Spesielle tider - dette fikser vi.