Første gangs registrering

Fyll ut for å søke Voksenopplæringsstøtte for første gang:

Les mer om medlemskap som krav for å få tilskudd, og våre meldemsorganisasjoner her.

Ikke skriv inn hele fødselsdatoen din, tenk personvern.

Vi behøver ikke gateadresse, kun postnummer.

Navnet til kontaktperson må fremkomme i epost-adressen da denne benyttes som elektronisk signatur, og vil vises i loggen til programmet.

Husk at datoene må ligge innenfor gjeldende semester: VÅR 1. januar - 30. juni- HØST 1. juli - 31. desember. Disse datoene kan endres i ettertid.

Før inn klokkeslett for de faste øvingene (eller de vanligste) så det blir lettere for oss å hjelpe deg på vei. Ekstraøvinger legger du selv inn etterhvert.

Når man søker tilskudd er det "tenk på et tall" for at vi skal kunne opprette et kurs. Etter at semesteret er ferdig, ser du hvor mange timer det ble, og endrer timetallet før innsending.

Du må legge inn nummer/navn på selve rommet, og postnummer til huset også. Sjekk gule sider så slipper vi :)

Søker du timer med lærer, må du legge inn fullt navn, fødselsår (ikke full dato) og postnummer til dirigenten i programmet. Skriver du det her, gjør vi det første gang.

Jeg bekrefter at jeg forstår at opplysningene blir oppbevart i 10 år grunnet Voksenopplæringsloven
Jeg bekrefter at jeg har lest regelverket for ordningen, og at mitt medlemskap er i orden

Regelverk finner du her. Medlemsorganisasjoner som gir rett til VO-tilskudd finner du nederst på denne siden, merk at kun organisasjoner som er medlem i Musikkens studieforbund gjelder.