Kulturplaner

Det frivillige musikklivet trenger gode planer for kultur. Vestland musikkråd har i tråd med vårt handlingsprogram for 2019-2021 forsøkt å finne ut mer om hvordan det står til med planverket som omhandler det frivillige musikklivet i kommunene i Vestland.

Her på denne siden finner du lenker til alt vi har skrevet om kommunenes planverk for kultur. Vi vil også samle ulike ressurser til bruk i planleggingsarbeidet.

Kulturplaner i Vestland

Liste over kjente kulturplaner i Vestland finner du her.

Starten var en spørreundersøkelse om kulturplaner i 2019

Les om vårt arbeid med undersøkelsen her.

Ytring

Vårt brev sendt til kulturpolitikerne i fylke og kommuner kan du lese her.

Til planprosessen:

Kommuner som er i en planprosess kan finne nyttige tips i disse to veilederne:

Planarbeidet i kommunen er regulert av plan- og bygningsloven.

Andre ressurser:

Vestland fylkeskommune sin planstrategi for 2020-2024: Utviklingsplan for Vestland.

Fylkesmannen i Vestland har laget to kart over nye Vestland som viser at det er stor variasjon mellom kommunene mht. når de sist reviderte samfunnsdelen og arealdelen til kommuneplanen. Kommunal planstrategi er et viktig hjelpemiddel for kommunene til å trekke opp de viktigste utfordringene for lokal samfunnsutvikling, og til å prioritere og målrette planleggingen. Kommunen har etter plan- og bygningsloven plikt til å utarbeide en kommunal planstrategi minst en gang i hver valgperiode, står det på Fylkesmannen sin side. Les mer her: Planstatus i nye Vestland fylke.

Norsk kulturforum har gitt ut en veileder om hvordan man forankrer kulturloven i planarbeidet i kommunen: Kulturutvikling. De har også laget Sjekkliste for kulturen, et verktøy som peker på hva som er det offentliges ansvar for det lokale kulturlivet.

Dialogkonferanse på Voss

Les om dialogkonferansen vi hadde på Voss våren 2019: Om hva som er en god plan, og hvordan få til det.