Personvernerklæring Vestland musikkråd

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemsorganisasjoner, lag og andre vi jobber med. Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til vestland(a)musikk.no.

Opplæringstilskudd (tidligere kalt VO)
Når et lag søker kurstilskudd via søknadsportalen, er det vårt sentralledd Musikkens studieforbund og paraplyorganisasjonen Voksenopplæringsforbundet som er ansvarlig databehandler. Vestland musikkråd vil få tilgang til personopplysninger når vi saksbehandler kurs, men vil kun benytte disse til å veilede søker ved behov. Vi lagrer aldri disse opplysningene til annet bruk. Vi ber søkere være bevisst på at det kreves godkjenning fra deltakerne før personopplysninger kan registreres. Persondata som kursansvarlig registrerer inn i de ulike kursene vil bli oppbevart i 10 år jfr. Voksenopplæringsloven.

Informasjon om opplæringstilskuddet
All vår kommunikasjon med kursarrangører og søkerlag går direkte via den nye søknadsportalen, vi sitter ikke på interne mailinglister. Vårt nasjonalledd, Musikkens studieforbund, sender ut nyhetsbrev til alle som er kontaktperson for laget noen få ganger i året (se mer om databehandler over).

Påmelding til kurs og arrangement
Via vår nettside er det mulig å melde seg på arrangementer. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilrettelegging. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene blir slettet etter endt arrangement. For arrangement som får offentlig tilskudd, for eksempel opplæringstilskudd, kan nødvendige personopplysninger bli delt med bevilgende myndighet.

E-post
Når du sender e-post til oss, bør du huske at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du må derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, vil vi notere det som er relevant for vår saksbehandling, og deretter slette den.

Telefon
Vi benytter en telefonitjeneste fra ICE som heter Smart tale. Når du ringer til oss, blir nummeret lagret i en logg. ICE behandler disse personopplysningene på vegne av oss.

Nettside
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler i den grad vårt nasjonalledd benytter slike, les mer om coockies på siden til Norsk musikkråd. Hovedansvarlig for sikkerhet på vår nettside og vårt epostsystem er Norsk musikkråd / Musikkens studieforbund (trykk for deres erklæring,).Vår erklæring er revidert i oktober 2023.