FNs bærekraftsmål som inspirasjon for det frivillige musikklivet

FNs bærekraftsmål kan fremstå som gode målsettinger som er vanskelig å integrere i lagets og organisasjonens travle hverdag, men målene kan også ses på som inspirasjon og et nyttig verktøy til bruk i organisasjonen.

Søk tilskudd

Dette kurset kan man søke vanlig kurstilskudd for i tillegg til sine andre aktiviteter (som øving, konserter, opplæring), hvis man bruker minst 4 timer og har minst fire deltakere. Det er mange spennende tema å diskutere / gi opplæring i, enten man vil ta på seg lærerrollen selv, organisere det som en studiesirkel, eller hente inn eksterne foredragsholdere.

Studieplan

Den nye studieplanen "FNs bærekraftsmål og det frivillige musikklivet" er godkjent (mai 2022) av Musikkens studieforbund. Hvis du skriver FN eller bærekraft i feltet for studieplan når du oppretter kurs i søknadsportalen, skal den komme opp som førstevalg. Last ned hele studieplanen her.

Kurset

Man kan opprette kurs som går over alt fra 4 til 60 timer per semester, så her kan man virkelig fordype seg hvis man ønsker. Laget/organisasjonen kan enten ta for seg alle bærekraftsmålene under ett, eller fordype seg i ett og ett. Huske at ett kurs består av de samme deltakerne som jobber med studieplanen innenfor ett og samme semester. Man kan ha flere kurs med ulike deltakergrupper, og man kan også søke flere kurs for nye semestre.

Tema

I bærekraftsmålene finner vi mange tema som både kan være nyttige innad i organisasjonen, men som også er viktige for samfunnet som helhet, og som både kommune og fylkeskommune etterspør økt bevissthet om. Vi viser noen eksempler under.

MÅL 1 - Utrydde fattigdom

Flere av våre medlemsorganisasjoner har allerede fokus på tema som barnefattigdom, og jobber for å skape bedre bevissthet samt finne gode verktøy for å minske barrierer for deltakelse, les mer her.

MÅL 3 - God helse og livskvalitet

Norsk musikkråd har publisert en rapport som viser hvor viktig musikk er for fysisk og psykisk helse, les og finn gode argumenter her.

MÅL 5 - Likestilling mellom kjønnene

Utenforskap og manglende likestilling er dessverre fortsatt et problem, og flere av våre medlemsorganisasjoner jobber med problemstillingen, les om AKKS her.

MÅL 11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Dette er et stort og viktig tema, men også her bidrar musikklivet med aktivitet som skaper gode og inkluderende nærmiljø. Å tenke på øvingslokaler og andre kulturrom der folk bor er viktig i kommunenes planarbeid. Les mer på FN sambandet sine nettsider.

MÅL 13 - Stoppe klimaendringene

Dette er et tema veldig mange unge er opptatt av, og det er ingen grunn til at ikke musikk- og kulturorganisasjoner også kan integrere tenkning om dette i sine vedtekter/aktivitet. Kanskje det til og med kan være en måte å skaffe flere medlemmer på?

MÅL 16 - Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Det er alle de små tingene vi gjør, eller unnlater å gjøre, hver dag, som skaper verden vi lever i. Fokus på rettferdighet, inkludering og frihet fra overgrep er viktig for å bygge et velfungerende samfunn, og også her har kulturlivet en viktig stemme. Les mer på FN sambandet sine nettsider.

RESSURSER

  • Kortinfo om bærekraft ment for lokale musikkråd og medlemslag kan lastes ned her.


Flere tips til ressurser og litteratur blir lagt til etter hvert.


Katarina Wolff
Daglig leder
Vestland musikkråd