5 - Avlysning av kurs

Blir kurset (øvingen) avlyst, må du ta kontakt med oss for å trekke søknaden.

Kontakt oss via portalen

Hvis du har søkt for et kurs det viser seg at dere ikke skal ha likevel, må du trekke søknaden via oss – det går dessverre ikke an å slette kurs på egen hånd. Dette gjør du ved å sende melding inne i programmet (ikke ved å sende epost til oss), siden all saksbehandling skal dokumenteres i portalen. Bare send et par linjer, så ordner vi resten.

Husk å søke for neste semester samtidig

I det gamle systemet gikk det an å endre et avlyst vårkurs til et høstkurs, det går ikke an lenger, så for neste semester må laget søke helt på nytt (men det er jo superlett i nytt system).

Har du 4 timer, rapporter!

Tenk deg nøye om før du avlyser; det kan jo være dere klarer å arrangere en uteøving like før semesteret slutter. Da er det godt å fortsatt ha et kurs å rapportere timene på. Ev. økonomisk kompensasjon fordrer at det finnes et rapportert kurs, så er det fire timer å rapportere - rapportér!

Under 4 timer?

Har laget hatt aktivitet, men færre enn fire timer, kan disse legges inn i høstkurset. Søk for høsten nå, og legg inn øving fra våren der. Dette går kun an når det gjelder samme kalenderår.