Etablering av Karmøy musikkråd – informasjonsmøte

Rogaland musikkråd i samarbeid med kulturavdelingen, kulturskolen og frivillighetskoordinator på Karmøy inviterer til et informasjonsmøte om etablering av et musikkråd i Karmøy kommune.

Karmoy kulturhus1

Tirsdag 11. juni kl 18.00 – 19.30 i Storsalen på Karmøy kulturhus

Vi inviterer musikklivet på Karmøy til et informasjonsmøte om etablering av Karmøy musikkråd. Tidligere hadde Karmøy et Sang- og musikkråd som var et lokalt råd under Rogaland musikkråd. Dette ønsker vi å blåse liv i igjen!

Et lokalt musikkråd er et samarbeidsorgan og en interesseorganisasjon for musikklivet i kommunen. Musikkrådet skal sikre medvirkning i kulturpolitikken, rammevilkår og et mangfold i musikk- og kulturtilbud.
Samarbeid med kommunen, kulturskolen og andre aktører står sentralt.

Musikkrådet vil være et lokalt ledd av Rogaland musikkråd, som igjen er regionalt ledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. På landsbasis er over 40 musikkorganisasjoner medlemmer i denne paraplyen.

Program for møtet:

  • Hvorfor lokalt musikkråd? Om oppgaver, innflytelse og etablering.
  • Innspill fra:
    • Leder for Karmøy idrettsråd
    • Representant fra Haugesund musikkråd
    • Kultursjef Karmøy kommune
  • Valg av interimsstyre (forslag med forespurte kandidater og innspill fra salen)

Det er viktig at musikk- og kulturlivet er godt organisert på lokalt plan, og nå er turen kommet til Karmøy!