Bestill akustikkmåling

En akustikkmåling utført av Rogaland musikkråd koster kr 7 500 pr. lokale + reisekostnader.

Noen lokaler med scene (f.eks. gymsal med scene i enden av rommet) kan kreve to målinger i samme rom, i slike tilfeller regnes de som 2 lokaler.

Prisen inkluderer akustikkmåling, etterarbeid, registrering av dataene i vår database, bearbeidelse av data og måling, samt utforming og utskrift av rapport.

Har rommet scene?

Måling av rom med scene (eks. gymsal med scene i en ende av rommet) betyr at det må utføres to målinger.

Personopplysninger (GDPR): Når du bestiller en akustikkmåling må du oppgi personlig informasjon som navn, e-post og telefonnummer, i tillegg til informasjon om rommet som ønskes målt. Vi ber bare om informasjon som er nødvendig for oss å ha for å kunne imøtekomme bestillingen og gjennomføre akustikkmålingen. Vi oppbevarer informasjonen så lenge det er nødvendig for behandling av bestillingen, fakturering.

Målingene utføres med WinMLS2004 Professional Level 7, med målemikrofon BSWA type 201 (IEC61672 Class 1), samt høyttaler Norsonic NOR276 kulehøyttaler og måleforsterker NOR280.