Hovedkonklusjoner akustikkmålinger Hå

Det er mange nyanser og variabler å ta hensyn til som gjør det utfordrende å lage en kortfattet og enkel oppsummering av akustikkmålingene. For å få en best mulig forståelse av de ulike rommenes potensiale og utfordringer anbefaler vi å lese hele akustikkrapporten.

Alle rapportene er søkbare og kan lastes ned helt gratis fra databasen for musikklokaler.

Akustikkmålingene er objektive målinger og rapportene gir status for lokalet slik det var ved målingsdato. Akustikkmålingene er utført i tråd med ISO 3382-1:2009, NS-EN ISO 16032:2004, NS-ISO 23591:2021 og NS 8178:2014.

Vi har også gjort akustikkmålinger av øvingslokaler i andre kommuner. Her er en full oversikt over alle lokalene vi har målt i Rogaland.

Mer informasjon om akustikkmålinger finner du på www.musikklokaler.no

Jadarheim salen

Jadarheim kulturhus, salen

Romvolumet er ca 800 m³, og etter NS8178 regnes dette som et mellomstort ensemblerom for øving for akustisk lydsterk musikk for inntil 26 personer. Som konsertsal for forsterket musikk, er romvolumet tilstrekkelig for 250 personer (utøvere + publikum).
Forholdet mellom rommets lengde og bredde er 2,0:1. NS8178 anbefaler et forhold på mellom 1,3:1 og 1,6:1 for øvingsrom. Gulvarealet nede i salen er 103 m². Utøvere vil komme svært tett på vegger, noe som vil gi mye direkte tidlig refleksjon og høyt lydtrykk (jfr målte G-verdier i denne delen av salen). NS8178 angir et nettoareal på minst 120 m² + 2 m²/person for lydsterke ensembler >25 utøvere.
Amfiet i bakre del av salen har takhøyde fra 4 til 1,2 m. Anbefalt minste takhøyde ved bakerste rad i amfi er 4 m (jf. NS8178). Miksepulten befinner seg midt i amfiet der takhøyden er ca 3 m.
Gjennomsnittlig etterklangstid (1,0 sek) er passe for akustisk lydsterk musikk. For forsterket musikk er etterklangen for lang. Den lave bassfaktoren (se figur 2 for relativ etterklangstid s. 6) gir en bassfattig og diskantisk klang i rommet.
Bakgrunnsstøyen (28 dBA) er innenfor anbefalt grense (30 dB), men har tydelig tonekarakter ved ca. 500 Hz. Støykilden er i første rekke lysarmaturene i taket.
NS8178 fastslår at «delvis innebygde scener med liten sceneåpning, såkalte «titteskapsscener», ikke er egnet til musikkformål. Sceneåpningen bør være så stor som mulig (minst 80%, helst nær 100% av salstverrsnittet), uten verken sideproscenium eller inndekning over sceneåpningen for å gi god akustisk kobling mellom scene og sal.
Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak.

Måledato: 20.05.2019

Akustikkrapport