Lokale råd

I Norge finnes det i dag rundt 127 lokale musikkråd, kulturråd eller musikk- og kulturråd.

Rogaland musikkråd har et ønske om å få etablert lokale råd i alle kommuner i Rogaland for å ivareta forholdene for det lokale musikk- og kulturlivet.