Lokale musikkråd

I Norge finnes det i dag 109 lokale musikkråd (eller musikk- og kulturråd). I Rogaland finnes det p.t. lokale musikkråd i Sandnes, Egersund, Haugesund, Strand og Time, men for 30-40 år siden hadde Rogaland lokale råd i nærmere alle kommuner i fylket. Rogaland musikkråd har et ønske om å få etablert lokale musikkråd i alle kommuner i Rogaland for å ivareta forholdene for det lokale musikklivet.

Styret ute 2

Nyetablering av lokale musikkråd

Et ønske om å styrke det frivillige musikklivets talerør inn i lokalpolitikken i kommunene har ført til flere nyetableringer av lokale musikkråd i Rogaland.

Les mer

Liv Tjemsland

Liv Tjemsland, daglig leder i Rogaland musikkråd

En samlet stemme fra musikklivet i Stavanger

Mandag 24.oktober arrangerte Rogaland musikkråd et informasjonsmøte om etablering av Stavanger musikkråd. Til stede på møtet var representanter fra konsertarrangører, band, det rytmiske musikkfeltet, øvingsfellesskap, korps, kor, orkester og Stavanger kommune.

Les mer

Haugesund ungdomskorps ovelse

Musikkøvelse med Haugesund ungdomskorps

Godt samspill i Haugesund

På knappe 2 måneder har nyansatt daglig leder i Haugesund musikkråd, Svein Roger Koppang, allerede satt spor etter seg. Virksomhetsleder i kommunens kulturavdeling benytter seg jevnlig av kompetansen hans i saker som angår musikkfrivilligheten. Haugesund musikkråd framstår tydelig, kompetent og samstemt i mange viktige saker, spesielt når det gjelder øvingslokaler.

Les mer