Lokale musikkråd

I Norge finnes det i dag 109 lokale musikkråd (eller musikk- og kulturråd). I Rogaland finnes det p.t. lokale musikkråd i Sandnes, Egersund, Haugesund, Strand, Time og Stavanger, men for 30-40 år siden hadde Rogaland lokale råd i nærmere alle kommuner i fylket. Rogaland musikkråd har et ønske om å få etablert lokale musikkråd i alle kommuner i Rogaland for å ivareta forholdene for det lokale musikklivet.

Illustrasjonsbilde

Nyetableringer av kulturråd på gang!

Vi har vært i en prosess sammen med både Eigersund kommune og Sola kommune der det er ønske om etablering av kulturråd. I Eigersund blir det en utvidelse av det eksisterende musikkrådet. I november holder vi informasjonsmøter om denne prosessen sammen med kulturavdelingene i kommunene. Rådene ser vi for oss blir etablert i løpet av våren 2024.

Jon Eirk foto Einar Sira

Jon Eirik Lunde Steinstø

Stavanger musikkråd er stiftet!

Tirsdag 18. april var engasjerte musikkfolk fra Stavanger samlet på Folken for stiftelsesmøte for Stavanger musikkråd.

Både strategi- og handlingsplan, vedtekter og valg ble enstemmig godkjent av forsamlingen og med det ble Stavanger musikkråd offisielt stiftet!

Les mer

Haugesund ungdomskorps ovelse

Musikkøvelse med Haugesund ungdomskorps

Godt samspill i Haugesund

På knappe 2 måneder har nyansatt daglig leder i Haugesund musikkråd, Svein Roger Koppang, allerede satt spor etter seg. Virksomhetsleder i kommunens kulturavdeling benytter seg jevnlig av kompetansen hans i saker som angår musikkfrivilligheten. Haugesund musikkråd framstår tydelig, kompetent og samstemt i mange viktige saker, spesielt når det gjelder øvingslokaler.

Les mer