Etablering av Tysvær kulturråd

Arrangementsbilde lokalt rad Tysvaer

Vi inviterer det frivillige kulturlivet i Tysvær til et informasjonsmøte om etablering av Tysvær kulturråd. Tidligere hadde Tysvær et Sang- og musikkråd som var et lokalt råd under Rogaland musikkråd. Dette ønsker vi å blåse liv i igjen!

Et lokalt kulturråd er et samarbeidsorgan og en interesseorganisasjon for kulturlivet i kommunen. Kulturrådet skal sikre medvirkning i kulturpolitikken, rammevilkår og et mangfold i musikk- og kulturtilbudet.

Samarbeid med kommunen, kulturskolen og andre aktører står sentralt.

Kulturrådet vil være et lokalt ledd av Rogaland musikkråd, som igjen er regionalt ledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. På landsbasis er over 40 musikkorganisasjoner medlemmer i denne paraplyen.

Målgruppen for invitasjonen er representanter for lag og foreninger som har kultur som sin hovedaktivitet. Dette er f.eks.:

 • Kor
 • Korps
 • Orkester
 • Opera
 • Band
 • Festivaler
 • Dansegrupper
 • Spellemannslag
 • Filmklubber
 • Dataspill (-treff)
 • Amatørteater
 • Revy
 • Spel
 • Lesesirkler
 • Historielag
 • Venneforeninger for museum og kulturarv
 • Kunstklubber

Mer informasjon om programmet på møtet kommer!

Det er viktig at musikk- og kulturlivet er godt organisert på lokalt plan, og nå er turen kommet til Tysvær!

Påmelding

E-post til bruk for å sende ut informasjon i forbindelse med møtet.

Denne informasjonen vil rådet bruke for å kartlegge hvilke lokaler som er i bruk av det frivillige kulturlivet i Tysvær.

Denne informasjonen vil rådet bruke for å kartlegge hvilke lokaler som er i bruk av det frivillige kulturlivet i Tysvær.

Jeg ønsker å stå på mailingsliste for Tysvær kulturråd

Hvis svaret er nei, blir e-posten din slettet etter møtet.