Nyheter  Onsdag 28. april 2021

Helomvending fra regjeringen – stimuleringsordningen skal også dekke inntektsbortfall

Regjeringen har lyttet til tilbakemeldingene fra idrett og frivillighet og tar med inntektsbortfall i stimuleringsordningen. – Svært gledelige nyheter, sier generalsekretær Bjarne Dæhli.

Stimuleringsordningen for frivillighetssektoren justeres så det også blir mulighet for å søke støtte til både merkostnader og mindreinntekter som følge av koronarestriksjonene. Det betyr at årets ordning også skal gi dekning for bortfall av inntekter. Ordningen blir også utvidet, og skal gjelde til 31. august 2021.

– Dette er svært gledelige nyheter. Dersom dette nå blir en stimuleringsordning som faktisk virker, vil den bidra til at mange musikklag og arrangører i det frivillige feltet nå kan rekke blikket fremover, sier generalsekretær Bjarne Dæhli.

Norsk musikkråd har i lengre tid jobbet med å få inkludert inntektsbortfall i stimuleringsordningen. Nå ser det ut til at regjeringen har lyttet til tilbakemeldingene fra frivilligheten.

Detaljene i ordningen vet vi først når forskriften er klar. Kravet om minstebeløp i fjorårets kompensasjonsordning gjorde at store deler av musikkfrivilligheten ikke fikk dekket sine inntektstap.

– Vi forventer at regjeringen har lært fra svakhetene fra i fjor og ikke etablerer noe krav til minimumstap for å kunne søke. Samtidig er det viktig at støttebeløp under 200.000 ikke blir avkortet, fortsetter Dæhli.

– Hvis den økonomiske risikoen ved avlysninger og inntektstap blir redusert, vil det være et viktig incentiv for å starte med aktiviteter så snart smittesituasjonen tillater det. Nå håper vi regjeringen snart kan oppklare hvilke vilkår og smittevernrestriksjoner som vi må forholde oss til i sommer, fortsetter Dæhli.

Justeringene i ordningen sendes nå til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for godkjenning.

– Det tok svært lang tid før den opprinnelige ordningen var ferdigbehandlet av ESA, og vi håper regjeringen nå bidrar for å få en rask avklaring for disse endringene, avslutter Dæhli.

Les mer på regjeringen.no