Nyheter  Fredag 19. november 2021

Kommuner kan nå ta i bruk koronasertifikat – ikke aktuelt ved øvelser

Kommunene får nå ta i bruk krav om koronasertifikat, men må samtidig gi gratis testing til dem som ikke er vaksinert. Endringen i koronaforskriften åpner ikke for bruk av koronasertifikat på øvelser.

355 AA03 D 94 CA 4978 B660 A94 CC033 A1 FA

Som varslet forrige uke, kunngjorde regjeringen i dag hvordan koronasertifikat skal tas i bruk innenlands. I kommuner og områder med koronatiltak, kan krav om gyldig koronasertifikat tas i bruk som et virkemiddel for å lette på restriksjoner.

Bruk av sertifikatet er forankret gjennom forskrift som trår i kraft allerede i dag. For at koronasertifikatet skal være grønt må man enten være fullvaksinert, ha gjennomgått infeksjon de siste 6 månedene, eller ha testet negativt de siste 48 timene.

For å kunne ta i bruk sertifikatet må kommunen ha fattet vedtak om smitteverntiltak, og tilby gratis hurtigtest til dem som ikke er vaksinert.

– De arrangementene og virksomhetene som skal bruke koronasertifikat bruker en kontrollapp for å kontrollere om sertifikatene er gyldige. Barn og ungdom under 16 år trenger ikke koronasertifikat, understreket helseminister Ingvild Kjerkol på dagens pressekonferanse.

Ikke aktuelt på øvelser

Forskriften understreker at for kommuner som innfører krav om koronasertifikat vil gjelde på følgende arrangementer:

  • Idrettsarrangementer, inkludert stevne, cup, turnering og kamp. Kravet gjelder ikke for organisert trening.
  • Kulturarrangementer, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino. Kravet gjelder ikke organiserte øvelser, trening og prøver.
  • Seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster. Kravet gjelder ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet.
  • Livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon.
  • Samlinger av personer som gjennomføres i regi av ekstern aktør på vegne av bedrifter og organisasjoner.

Arrangementer må foregå på offentlig sted, eller i lokaler eller utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.