Nyheter  Tirsdag 6. desember 2022

Kulturrom styrket med 4 millioner kroner

Som del av arbeidet med ny strategi for kulturfrivillighet, hvor egnede kulturlokaler står sentralt, har kulturministeren bevilget ekstra midler til støtteordningen som blant annet gir støtte til akustikkmålinger gjennom Norsk musikkråd.

I forbindelse med fordeling av restmidler fra Norsk Tippings overskudd til kulturformål har kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i dag styrket Kulturrom med 4 millioner kroner.

– Barn og unge skal ha lokalene og utstyret de trenger for å drive med kultur. Derfor har vi startet arbeidet med en strategi for kulturfrivilligheten, sier Trettebergstuen.

— Vi vet at egnede lokaler til øvinger og konserter er et av de viktigste områdene i denne strategien. Derfor tildeler vi ekstra midler til Kulturrom og gir med dette en anerkjennelse og et løft – og muligheten til å få gjort nødvendige investeringer for framtida, sier Trettebergstuen.

I 2022 fikk tildelt Kulturrom i overkant av 46 millioner kroner fra spillemidlene til kulturformål. I første søknadsrunde for 2022 var det kommet inn 270 søknader med en samlet søknadssum på 70 millioner kroner.

– Første søknadsrunde viser at dette er en ordning det er behov for å styrke, og det er jeg glad for at vi nå kan gjøre, sier Trettebergstuen.

Gjennom Kulturrom er det blant annet mulig å søke om tilskudd til akustikkmålinger gjennomført av Norsk musikkråd.

Kilde: Ekstra midler til kulturlokaler (regjeringen.no)

Les mer om Kulturrom